''ต้องเน้นความพอเพียงและโปร่งใส''

ภายหลังนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี ลาออกจากประธานคณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชน หรือโครงการชุมชนพอเพียง รวมทั้ง เสนอชื่อ นายมีชัย วีระไวทยะ ทำหน้าที่ประธานโครงการ ชุมชนพอเพียงแทน เพื่อปรับโครงการและแนวทางบริหารองค์กรใหม่

ว่าที่ประธานโครงการชุมชนพอเพียง กล่าวถึงการปรับปรุงโครงการ ว่า จะเปลี่ยนรูปแบบโครงการชุมชนพอเพียงใหม่ทั้งหมด โดยเน้นความพอเพียงและความโปร่งใส คือ 1. เปิดกว้างให้บุคคลภายนอก และสื่อมวลชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างเต็มที่ และจะมีการนำข้อมูลการอนุมัติโครงการทั้งหมดลงในเว็บไซต์ เพื่อทุกฝ่ายสามารถติตตามความคืบหน้าของโครงการทั้งหมดได้

2. เมื่อมีการอนุมัติโครงการแล้ว ต้องมีการติดตามความคืบหน้า โดยจะเชิญมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ส่งนักศึกษาเข้าไปติดตามข้อมูลมาเปิดเผยต่อสาธารณชน และ 3. การประชาสัมพันธ์ ต้องมีการตรวจสอบว่า ชุมชนเข้าใจโครงการก่อนที่จะมีการอนุมัติงบประมาณ

นายมีชัย กล่าวถึงแนวคิดสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนว่า ต่อไปจะไม่มีการให้เงินฟรีกับประชาชน เพราะแนวคิดให้เงินฟรีไม่ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง แต่จะเป็นรูปแบบการให้เงินชุมชนเพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการดำเนินงาน ให้ชุมชนเข้มแข็ง เมื่อถึงจุดหนึ่งชุมชนต้องคืนเงินเพื่อนำมาตั้งเป็นกองทุนพอเพียง เพื่อนำดอกผลที่เกิดขึ้นไปบริหารจัดการต่อ

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดจะเชิญภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย ดังนั้นหากขอให้เข้ามาร่วมโครงการโดยใช้งบประมาณหรือกำลังของพนักงานเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้ชุมชนร่วมกันทำงานเพื่อความเข้มแข็งของสังคม ซึ่งโครงการต้องใช้เวลาในการดำเนินการ

ชุมชนต่างๆจะไม่ได้เงินจนกว่าจะมีความพร้อม ขณะเดียวกันไม่น่ามีข้อจำกัดในการใช้งบประมาณตามแผนรัฐบาล โดยงบประมาณในโครงการที่เหลืออยู่ในปี 2552 รวมทั้งปี 2553 ต้องมีการตั้งงบประมาณเหลื่อมปีได้

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด