โชว์ยอดนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย7เดือนทรุดฮวบ

7 เดือนแรกยอดนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยลดลง 18% ขณะที่นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคขยับตัวขึ้น ส่งสัญญาณบริโภคในประเทศเริ่มฟื้นตัว

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงยอดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย 28 รายการ ช่วง 7 เดือนแรกของปี 2552 ว่า มีมูลค่านำเข้าทั้งสิ้น 7,272.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 18.03% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยพบว่าสินค้าทุกชนิดมีแนวโน้มนำเข้าลดลง ซึ่งเป็นการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมที่นำเข้าวัตถุดิบน้อยลงตามการส่งออกที่ลดลง เพื่อลดต้นทุนการผลิต

อย่างไรก็ตาม สินค้าที่น่าจับตามองเป็นพิเศษคือ สินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ โดยสังเกตได้ว่ามีการนำเข้าเพิ่ม ขึ้นในช่วง 7 เดือนแรกสูงถึง 64.61% ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดในจำนวนสินค้าฟุ่มเฟือย แสดงให้เห็นว่าการบริโภคภายในประเทศมีการปรับตัวดีขึ้นจริง รองลงมาคือ เลนส์ แว่นตาและส่วนประกอบ ขยายตัว 18.79% กาแฟ ชา เครื่องเทศ ขยายตัว 17.98%

สำหรับสินค้าฟุ่มเฟือยที่นำเข้าสูง สุดได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน มีมูลค่า 1,791.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นลดลง 18.49% เครื่องใช้เบ็ดเตล็ดมูลค่า 1,287.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 21.76% ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม มูลค่า 1,096.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 7.41% สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง 243 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 11.15%

ขณะที่ผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งที่ทำจากผักผลไม้มีมูลค่า 314 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 4.25% เครื่องประดับ อัญมณีมีมูลค่า 306.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 30.13%

 

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด