จตุพรน้อมรับพระราชดำรัสลั่นทุกฝ่ายหยุด-เสื้อแดงจะหยุด จวกรบ.ปล่อยผู้มีบารมีนอกรธน.จุ้นรธน.ชาติล่ม

มาร์คน้อมนำพระราชดำรัสร่วมมือแก้ปัญหา ยึดเป็นหลักบริหารราชการแผ่นดิน แนะทุกฝ่ายช่วยกันแก้ปัญหายากได้ แกนนำเสื้อแดงจวกรัฐบาลทุจริต-ผู้มีบารมีนอกรธน.แทรกแซงรธน.กลางเป็นจุดทำชาติล้มจม ลั่นพร้อมหยุดหากทุกฝ่ายหยุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับสั่งกับคณะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตร ซึ่งออกโดยสำนักสิทธิบัตรของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และสำนักสิทธิบัตรเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ตอนหนึ่งว่า ระยะนี้บ้านเราเรียกว่าบ้านเมืองกำลังล่มจม ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน ไปอย่างไร เรารู้สึกเป็นห่วงประเทศไทยกำลังล่มจม แต่พวกท่านจะทำให้ไม่ล่มจมได้ นั้น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คิดว่าทุกฝ่ายต้องน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใส่เกล้าใส่กระหม่อมฯ โดยเฉพาะเรื่องของการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหา ตนคิดว่าถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกัน ปัญหายากๆ ก็แก้ได้

ู้สื่อข่าวถามว่า รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไร เพื่อให้พระองค์ทรงวางพระราชหฤทัยว่าประเทศชาติจะเดินต่อไปได้ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า อยู่ที่ประชาชนคนไทยทุกคนที่จะช่วยกันร่วมมือ เมื่อรู้ว่าบ้านเมืองมีปัญหา ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ก็ต้องช่วยกันแก้ไข ในส่วนของรัฐบาลพยายามขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไขทุกปัญหาอยู่แล้ว ถือเป็นแนวทางที่ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ก็ต้องช่วยกันทุกฝ่าย

ด้านนายจตุพร พรหมพันธ์ ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย ในฐานะแกนนำคนเสื้อแดงกล่าวว่า คนเสื้อแดงมีหน้าที่ในการน้อมรับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติแต่คนที่ควรจะน้อมรับมากกว่าบุคคลอื่นคือรัฐบาล ซึ่งการที่รัฐบาลบริหารประเทศด้วยความไม่ชอบธรรม มีการทุจริตคอร์รัปชั่นและให้กลุ่มผู้ที่มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญแทรกแซงระบบประชาธิปไตยของไทย จนกระบวนการประชาธิปไตยเกิดหายนะนั้น ถือว่าเป็นจุดที่ทำให้ชาติล่มจม อย่างไรก็ ตามคนเสือแดงพร้อมที่จะหยุด หากทุกฝ่ายหยุดและทำให้ประชาธิปไตยย้อนกลับไปสู่วันที่ 19 กันยายน 2549 โดยเฉพาะการทำให้กระบวนการยุติธรรม ไม่มีความเป็น 2 มาตราฐาน กลับไปจุดของความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

ด้านนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประธานคณะกรรมการประสานงาน (วิป) พรรคร่วมรัฐบาล กล่าวถึงกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า อยากให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทุกคนในฐานะที่เป็นตัวแทนชาวไทย สนองรับสั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการให้ความร่วมมือกับฝ่ายนิติบัญญัติสถาบันหลักตามระบอบประชาธิปไตย โดยการสนับสนุนกฎหมายที่มีความยุติธรรมและเป็นธรรม เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ นอกจากนี้อยากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนำทุกปัญหาเข้ามาสู่ระบบรัฐสภา เพื่อใช้เป็นแนวทางนิติบัญญัติในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในขณะนี้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!