โพลชี้ปชช.เชื่อตั้งผบ.ตร.เป็นการแย่งชิงอำนาจ

วันนี้ (23 ส.ค.) ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเอแบคเรียลไทม์โพล เรื่องปัญหาการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ กับภาวะความเป็นผู้นำและความนิยมของสาธารณชนต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร กรณีศึกษาประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ใน 17 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น1,208 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.6 มองว่าข่าวปัญหาในการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เป็นการแย่งชิงอำนาจและความได้เปรียบทางการเมือง ในขณะที่ร้อยละ 32.4 มองว่าเป็นการช่วยกันหาคนดีมาทำงานแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ที่น่าเป็นห่วงคือ เมื่อถามถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากปัญหาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่จบ พบว่า ส่วนให่หรือร้อยละ 92.3 คิดว่าปัญหาต่างๆ ในองค์กรตำรวจยังคงมีมากเหมือนเดิม ร้อยละ 92.2 คิดว่าปัญหาการซื้อขายตำแหน่งยังมีเหมือนเดิม ร้อยละ 80.7 คิดว่าตำรวจที่ออกมาร้องเรียนต่อสื่อมวลชนจะเดือดร้อน และร้อยละ 80.2 คิดว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่อง อาชญากรรมและยาเสพติดจะมีมากเหมือนเดิม

และเมื่อวิเคราะห์ค่าคะแนนด้านความเป็นผู้นำโดยภาพรวม จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ระหว่างนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร พบว่านายอภิสิทธิ์ได้ 49.38 คะแนน พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ได้ 54.41 คะแนน แต่เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า นายอภิสิทธิ์ จะได้คะแนนความเป็นผู้นำสูงกว่า พ.ต.ท.ดร.ทักษิณในกลุ่มคนที่มีการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป คือ ในกลุ่มคนที่ต่ำกว่าปริญญาตรี นายอภิสิทธิ์ ได้ 48.07 พ.ต.ท.ด.ทักษิณ ได้ 55.10 ในกลุ่มคนที่มีการศึกษาปริญญาตรีนายอภิสิทธิ์ ได้ 55.38 พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ได้ 52.74 และในกลุ่มคนที่สูงกว่าปริญญาตรี นายอภิสิทธิ์ ได้ 57.75 พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ได้ 47.08 คะแนน แต่เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ทั้งประเทศยังคงมีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีภาพรวมจึงทำให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้คะแนนต่ำกว่า พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เช่นเดียวกันกับ ความนิยมของประชาชนต่อนักการเมืองทั้งสอง พบว่า พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ กำลังได้รับความนิยมสูงกว่า นายอภิสิทธิ์ คือร้อยละ 43.6 ต่อ ร้อยละ 39.8 ตามลำดับ.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!