ตะลึง! การบินไทยมีหนี้เกิน 3.5 แสนล้าน เจ้าหนี้กว่า 2 ล้านราย หลังเผยผ่านคำร้องฟื้นฟู

ตะลึง! การบินไทยมีหนี้เกิน 3.5 แสนล้าน เจ้าหนี้กว่า 2 ล้านราย หลังเผยผ่านคำร้องฟื้นฟู
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เปิดคำร้องขอฟื้นฟูกิจการที่ "การบินไทย" ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง ถึงกับผงะเพราะระบุว่ามีหนี้สินรวม 354,494 ล้านบาท มีจำนวนเจ้าหนี้กว่า 2 ล้านราย

วันนี้ (27 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ ทำให้เกิดสภาวะพักการชำระหนี้ (automatic stay) ตามมาตรา 90/12 ทันที 

ทั้งนี้ เหตุผลที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้     

บริษัท การบินไทยฯ มีทุนจดทะเบียน 26,989 ล้านบาท หนี้สินรวม 354,494 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 349,636 ล้านบาท มีหนี้ถึงกำหนดชำระ วันที่ 21 พ.ค. 63 รวม 10,200 ล้านบาท ซึ่งลูกหนี้อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ เหตุที่ศาลควรพิจารณาให้ฟื้นฟูกิจการ คือ ธุรกิจการบินไทยมีพื้นฐานดี มีการประกอบธุรกิจมานาน และยังได้รับรางวัลต่อเนื่อง รวมทั้งมีธุรกิจอื่นช่วยสร้างรายได้ cargo, ground service, catering

ปัญหาหนี้สินเกิดจากภาพรวมอุตสาหกรรมในและต่างประเทศมีการแข่งขันสูง, สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่กระทบธุรกิจการบิน, การบินไทยปรับตัวไม่ทันกับสถานการณ์เพราะอยู่ภายใต้กฎหมายหลายฉบับ หากไม่ได้ฟื้นฟูจะเสียหายต่อเจ้าหนี้ ลูกหนี้ พนักงาน และเศรษฐกิจของประเทศชาติ

ทั้งนี้ บริษัท การบินไทยฯ ยังสามารถมีช่องทางการฟื้นฟู ดังนี้

1. ต้องปรับโครงสร้างหนี้

2. ต้องเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร ลดต้นทุน

3. ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบิน

4. ปรับปรุงหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

5. ปรับปรุงการหารายได้

ประกอบกับการยื่นคำร้องขอของบริษัท การบินไทยฯ เป็นการยื่นคำร้องขอโดยสุจริต

สำหรับรายชื่อผู้ทำแผนฟื้นฟู มีการเสนอบริษัท EY ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาการลงทุนที่มีชื่อเสียงระดับโลก ร่วมกับ กรรมการลูกหนี้ 6 คน ประกอบด้วย

1. พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานกรรมการการบินไทย

2. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการการบินไทย และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทย

3. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

5. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

6. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

โดยรายชื่อผู้ทำแผนในลำดับที่ 3–6 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการบินไทย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งคำร้องของบริษัท การบินไทยฯ ดังกล่าวมีรายละเอียดครบถ้วน ศาลล้มละลายกลางจึงมีคำสั่งรับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณา

นอกจากนี้ มีรายงานว่าขั้นตอนตามปกติแล้วในทางปฏิบัติ เมื่อศาลล้มละลายกลางรับคําร้องขอแล้ว จะนัดไต่สวนประมาณ 2–3 เดือน นับแต่วันรับคําร้องขอ ขึ้นอยู่กับจํานวนเจ้าหนี้และภูมิลําเนาของเจ้าหนี้ เเต่ในกรณีการยื่นขอฟื้นฟูกิจการของการบินไทยดังกล่าว กลับพบว่า “มีการแนบบัญชีเจ้าหนี้ยื่นต่อศาลจำนวนมากถึง 2 ล้านราย” ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนการส่งหมายนัดแจ้งให้เจ้าหนี้โดยชอบด้วยกฎหมายทั้งหลายทราบ ศาลจึงต้องให้เวลาและนัดไต่สวนในวันที่ 17 สิงหาคม เวลา 09.00 น.