การบินไทย แต่งตั้ง 4 บอร์ดใหม่ พร้อมมีผลให้ทำงานได้ทันที

การบินไทย แต่งตั้ง 4 บอร์ดใหม่ พร้อมมีผลให้ทำงานได้ทันที
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

การบินไทยแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง 4 บอร์ดใหม่ พร้อมมีผลให้ทำงานได้ทันที

วันนี้ (25 พ.ค.) นางลัศนันท์ ลีลามณี ในฐานะเลขานุการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ส่งหนังสือแจ้งเรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ 4 คน ไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยระบุว่า

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษที่ 10-1/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ซึ่งในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติดังนี้

  1. แต่งตั้ง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์
  2. แต่งตั้ง นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นายพินิจ พัวพันธ์
  3. แต่งตั้ง นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นางปรารถนา มงคลกุล
  4. แต่งตั้ง นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นางสาวศิริกุล เลากัยกุล

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 (วันนี้) เป็นต้นไป