สคบ.ไม้แข็งสยบพ่อค้าในห้าง

ขู่ขายสินค้าเอาเปรียบฟันทันที

นายนิโรธ เจริญประกอบ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า สคบ.ได้เชิญผู้ประกอบธุรกิจที่ให้เช่าพื้นที่ขายสินค้าและผู้ประกอบธุรกิจที่เช่าพื้นที่ขายสินค้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า 300 คน มาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ถูกต้องตามประ กาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก หลังจากพบว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าประเภทต่าง ๆ ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องใช้ในครัวเรือน และอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก ภายในพื้นที่เช่าในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ไม่ได้ทำตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ที่ขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า ไม่ได้จัดทำฉลากเพื่อระบุรายละเอียดของสินค้า หรือบางรายมีฉลากแต่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับตัวสินค้า ซึ่งหากนำไปใช้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตได้ รวมทั้งสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจนำมาจำหน่ายในราคาถูก ส่วนหนึ่งเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค

ทั้งนี้เชื่อว่าเมื่อมีการหารือและทำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้ว จะทำให้พ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้ตระหนักถึงสิทธิของผู้บริโภคมากขึ้น โดยจัดทำฉลากสินค้าให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ซึ่งต้องระบุชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้า ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า สถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้า ขนาดหรือปริมาณ วิธีใช้ คำเตือน วันเดือนปีที่ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุการใช้และราคา หากพ่อค้าแม่ค้ารายใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่า ฝืน หลังจากได้ทำความเข้าใจในครั้งนี้แล้ว ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

นายนิโรธ กล่าวว่า สคบ.ได้เรียกผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องหลายรายในแต่ละประเภทสินค้า มาทำความเข้าใจเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ถูกต้อง ทั้งเรื่องของเต็นท์รถยนต์ สถานประกอบการฟิตเนส ผู้ประ กอบการขายตรง เป็นต้น เพื่อให้ตระหนักถึงสิทธิของผู้บริโภคให้มากที่สุด รวมถึงตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้บริโภค.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!