นิรโทษกรรมฉบับ''ภูมิใจไทย''

ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมทางการเมืองของประชาชนระหว่างวันที่ 25 พ.ค.-3 ธ.ค. 2551 และระหว่างวันที่ 26 มี.ค.-14 เม.ย. 2552 พ.ศ. ... มีทั้งสิ้น 9 มาตรา

หลักการและเหตุผล ในการเสนอร่างกฎหมายระบุว่า ด้วยปรากฏว่าประเทศไทยได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง มีการแบ่งแยกทางแนวความคิด ทำให้เกิดการประท้วงมีการ รวมกลุ่มและชุมนุมของประชาชนซึ่งการชุมนุมเกิดขึ้นภายใต้ความคิดและความขัดแย้งทางการ เมืองอย่างรุนแรง จึงเป็นผลให้มีการกระทำผิดทางอาญาและขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อพิจารณาเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเห็นว่า ประชาชนเหล่านี้ล้วนแสดงความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต การเกิดเหตุการณ์ที่วุ่นวายและนำมาซึ่งความร้ายแรงตามกฎหมายก็ได้ยุติไปแล้วเพื่อให้ประเทศชาติมีความรัก ความสามัคคี และรู้จักการให้อภัย จึงเห็นสมควรออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้ชุมนุมทางการเมืองซึ่งได้แก่ กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และ กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

นอกจากการนิรโทษกรรมให้กับกลุ่มพันธมิตรฯ และกลุ่ม นปช. ทั้งความผิดในทางอาญาและทางแพ่งโดยสิ้นเชิงแล้วยังรวมถึง เจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนผู้ออกคำสั่ง หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ต้องมีความผิดในทางอาญา แพ่ง และความผิดวินัยด้วย.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!