โฆษกแจงรับลูก"พัชรวาท"ทำตามขั้นตอน

โฆษกแจงรับลูก"พัชรวาท"ทำตามขั้นตอน

โฆษกตร.ชี้แจงรับลูกสาว"พัชรวาท"รับราชการกองการต่างประเทศ ทำตามขั้นตอนหลังกองการต่างประเทศ ขออนุมัติรับบุคคลภายนอก เหตุขาดแคลนฝ่ายติดต่องานต่างประเทศ ย้ำความสามารถ-วุฒิการศึกษาตรงตามกำหนดและผ่านการคัดเลือก

(19ส.ค.) พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ชี้แจงกรณีมีข่าวปรากฏตามสื่อเกี่ยวกับกรณีที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บรรจุ นางสาวนวพร วงษ์สุวรรณ บุตรสาวของ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัด กองการต่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานในภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับต่างประเทศ จำเป็นต้องมีบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศมาปฏิบัติงาน ทั้งนี้ในการสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศมาปฏิบัติงานดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็นที่กองการต่างประเทศเสนอขอในแต่ละครั้งคราว

พล.ต.อ.วัชรพล ระบุว่า ที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการพิจารณาอนุมัติให้ กองการต่างประเทศ ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นต้น เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดตามเหตุผลความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานให้แก่กองการต่างประเทศมาโดยตลอด

พล.ต.อ.วัชรพล เปิดเผยอีกว่า กรณีที่เกิดขึ้นทางกองการต่างประเทศ ได้เสนอ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขออนุมัติรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังพลในระดับ รองสารวัตร (ทำหน้าที่วิเทศสัมพันธ์) ให้แก่ ฝ่ายการต่างประเทศ 3 กองการต่างประเทศ เนื่องจากมีรองสารวัตร อยู่ปฏิบัติหน้าที่เพียง 2 นาย จากจำนวนตำแหน่งที่ได้รับการกำหนดไว้ 7 ตำแหน่ง แต่งานในความรับผิดชอบ คือ การติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานใน ต่างประเทศในด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านกิจการตำรวจ รวมทั้งการจัดการระหว่างประเทศทั้งในภูมิภาคและนานาชาติ มีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากตามความเจริญเติบโตของประเทศ และสถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาติ

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวอีก่วา ได้ทำการขออนุมัติรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีวุฒิปริญญาโททางสังคมศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยต้องผ่านการทดสอบพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศจากคณะกรรมการทดสอบภาษาต่างประเทศ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายการต่างประเทศ 3 กองการต่างประเทศ โดยใช้วิธีการคัดเลือก และเมื่อผ่านการอบรมตามระเบียบแล้วจึงแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่งรองสารวัตร ฝ่ายการต่างประเทศ 3 กองการต่างประเทศ

"กรณีดังกล่าวได้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นแล้วเห็นว่าการสนับสนุนกำลังพลให้กับกองการต่างประเทศจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน จึงเห็นชอบกองการต่างประเทศดำเนินการตามระเบียบ คัดเลือกให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ สัมภาษณ์เพื่อดูบุคลิกภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ นางสาว นวพร วงษ์สุวรรณ ซึ่งมีวุฒิปริญญาตรี รัฐศาสตร์การทูต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยม)จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีวุฒิ MASTER OF INTERNATIONAL RELATIONS จาก MACQUARIE UNIVERSITY ประเทศออสเตรเลีย ตรงกับความต้องการ จึงได้ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ " พล.ต.อ.วัชรพลกล่าว

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!