อนุมัติ87ล.ให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

เมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้(18 ส.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมครม.ว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบกรณีที่กระทรวงกลาโหมขอให้การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 เพิ่มเติม จำนวน 87,250,920 เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยมีรายละเอียดเป็นการของบประมาณช่วยภาวะค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้นให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัวให้มีรายได้ที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว โดยมี 2 กรณีคือ 1. เงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึก พิการบัตรชั้นที่ 1 จำนวน 36,060,000 บาท บาท โดยปรับเพิ่มจากเดิมเดือนละ 2,000 บาท เป็นเดือนละ 3,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 3,005 คน 2.เงินช่วยเหลือรายเดือนครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 1 จำนวน 51,190,920 บาท โดยปรับเพิ่มจากเดิมเดือนละ 1,818 บาท เป็นเดือนละ 2,500 บาท จำนวนทั้งสิ้น 6,255 ครอบครัว

เห็นชอบร่างมาตรการฝ่ายบริหารปปท.

นายศุภชัย แถลงว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ พ.ศ...ตามที่ กระทรวงยุติธรรมเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภา เหตุผลก็คือ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและปราปบรามการทุจริต โดยมีการให้ขยายและยกเลิกอายุความในคดีทุจริตเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามในภาครัฐมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตั้งอธิบดีกรมการจัดหางาน

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงต่อว่า ที่ประชุมครม.อนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน สังกัดกระทรวงแรงงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 รายเพื่อแทนผู้เกษียณอายุราชการ ดังนี้ 1.นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน 2.นางจิราภรณ์ เกษรสุจริต ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 3.นางจันทวรรณ ทองสมบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2552 เป็นต้นไป.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!