''กอร์ปศักดิ์''เพิ่งตื่นขันน๊อตชุมชนพอเพียง

วันนี้(17 ส.ค.) ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตโครงการชุมชนพอเพียง เปิดเผยว่า นางอัญชลี วานิช เทพบุตร เลขานุการนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี ได้นำเอกสารมาฝากให้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการชุมชนพอเพียง ว่าจากข่าวการทุจริตที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ นายกอร์ปศักดิ์ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการชุมชนพอเพียง ได้กำหนดนโยบายเพื่อให้มีการตรวจสอบโครงการดังกล่าวอย่างระเอียดรวมทั้งเยียวยา และสะสางโครงการเพื่อให้สามารถเดินหน้าโครงการต่อไปได้ คือ 1.ให้ระงับการอนุมัติโครงการประเภทที่ใช้สินค้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด เนื่องจากพบว่าปัจจุบันยังมีผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวเป็นจำนวนน้อยราย ทำให้ไม่มีการแข่งขันกันอย่างแท้จริง 2.ให้สอบถามชุมชนที่ได้รับงบประมาณแล้วไปดำเนินการจัดซื้อสินค้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดทั่วประเทศจำนวน 170 ชุมชน รวมเป็นเงิน 50 ล้านบาท ว่ายังมีความต้องการเช่นเดิมอยู่หรือไม่ หรือต้องการให้สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (สพช.) เข้าไปแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลืออย่างไร

นายอรรถวิชช์ กล่าวว่า 3.สนับสนุนด้านข้อมูล ราคา ให้กับชุมชนทั่วประเทศเพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสำนักงานได้ขอให้สำนักงบประมาณจัดส่งราคากลางของสินค้า ที่ชุมชนนิยมซื้อมากที่สุด กว่า 20 รายการ และจัดส่งราคาของสินค้าต่างๆเหล่านั้นให้กับชุมชนทั่วประเทศทันที 4.จัดให้มีเบอร์โทรศัพท์สายตรง รับร้องเรียน 02-629-8444 และ 02-629-8555 และ 5.ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กองปราบปรามจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบตามคำร้องทุกข์ ทีได้แจ้งไว้เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกสำนักงาน เพื่อหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีโดยเร็ว ทั้งนี้ชุมชนที่มีความเข้มแข็งมีความพร้อม และเสนอโครงการถูกต้อง ก็ให้ดำเนินการส่งคำขอโครงการมายังคณะกรรมการบริหารโครงการชุมชนพอเพียงเพื่อพิจารณาต่อไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด