การแทรกแซงตำรวจและซื้อขายเก้าอี้

เชื่อว่ายังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ตลอดเวลาในเรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้เซ็นแต่งตั้งผู้รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในระหว่างที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปเยือนประเทศจีน และเดินทาง ไปราชการที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในการให้เหตุและผลของการจำเป็น ต้องแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้น จะเป็นเหตุผลฟังขึ้นหรือฟังไม่ขึ้นก็คงอยู่ที่วิจารณญาณของประชาชนกแต่เรื่องที่กังขา กันมากก็คือทำไมถึงต้องแต่งตั้งผู้รักษาการราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่ง ชาติขณะเดินทางไปที่ภาคใต้ ซึ่งยังเป็นผืนแผ่นดินของประเทศไทย มิได้เดินทางไปนอกราชอาณาจักรแต่ประการใด

ช่วงที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปประเทศจีน และไปราชการที่ภาคใต้ของไทย บังเอิญจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการตำรวจเพื่อพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจกแต่ผลประชุมก็มิได้มีการเปลี่ยน แปลงโผการโยกย้ายทุกอย่างยังเหมือนเดิมกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จึงม่ได้ติดตาม มาให้ชวนน่าสงสัยและกังขามากยิ่ง ๆ ขึ้น ซึ่งผลการประชุมคณะกรรมการ ตำรวจล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ส.ค. ที่ผ่านมา ที่มีรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมอยู่ด้วยก็มิได้เปลี่ยนโผแต่อย่างไร เพียงแต่ได้มีมติให้เลื่อนการประกาศแต่งตั้งตามโครงสร้างใหม่ในตำแหน่ง รอง ผบก. ลงไปออกไปก่อน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. เป็นต้นไป ซึ่งเดิมจะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. นี้

เห็นด้วยกับที่ประชุมคณะกรรมการตำรวจที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบสวนเรื่องการซื้อขายตำแหน่งนายตำรวจตามที่มีการออกมาเปิดโปงผ่านตามสื่อต่าง ๆ และสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริง เมื่อผลสอบสวนแล้วเสร็จควรที่จะเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบความจริงคืออะไร มีการซื้อขายตำแหน่งนายตำรวจตามที่ได้มีการกล่าวหากันจริงหรือไม่กประชาชน จะได้หูตาสว่างขึ้นมาว่าปัญหาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นเพราะปัญหาการแทรกแซงของการเมือง หรือ เป็นเรื่องระหว่างตำรวจด้วยกัน

ในขณะเดียวกันวุฒิสมาชิกก็มีการยื่นเรื่องให้คณะกรรมา ธิการยุติธรรมของวุฒิสภาสอบสวนเกี่ยวกับการแทรกแซงตำรวจของนายกรัฐ มนตรี และทางคณะกรรมาธิการฯ ได้รับเรื่องเตรียมที่จะสอบสวนเช่นกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการสอบสวนข้อเท็จจริงว่าการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้รักษา การ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแบบน่าสงสัยนี้เป็นการแทรกแซงตำรวจหรือไม่ ถ้ามีการแทรกแซงจริงก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และส่งผลให้นายกรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งไปตามรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม การกระทำของนายกรัฐมนตรีจะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ในที่สุดก็จะต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้วินิจฉัย เมื่อผลตัดสินเป็นประการใดก็จะได้เป็นบรรทัดฐานต่อไปว่าทำได้ หรือไม่ได้.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด