ปรับลดราคาดีเซล 2 บาท/ล.

วันนี้(13 ส.ค.) นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ประกาศลดเงินนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของดีเซลลง 2 บาท/ลิตร บี5 ลง 40 ส.ต ต่อลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 00.00 น.วันที่ 14 ส.ค. ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเป็นดังนี้ ดีเซลบี 2 อยู่ที่ 27.69 บาทต่อลิตร ดีเซลบี 5 อยู่ที่ 26.49 บาทต่อลิตร

ทั้งนี้ช่วงเวลา 00.00 น.ของคืนวันที่ 13 ส.ค. กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดสายตรวจวัดปริมาณคงเหลือในคลังและปั๊มน้ำมัน 18,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อจ่ายเงินชดเชยให้ผู้คาน้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน ก่อนปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเซลหมุนเร็ว เพราะหากไม่ดำเนินการอย่างนี้ อาจจะเกิดปัญหาผู้ค้าไม่ยอมซื้อน้ำมันมาขายและเกิดการขาดแคลนได้

ด้าน นายยอดพจน์ วงษ์รักมิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า บางจากได้เตรียมความต้องการใช้น้ำมันดีเซลของผู้บริโภคไว้แล้ว และมั่นใจว่าสามารถป้องกันปัญหาการขาดแคลน เนื่องจากประชาชนจำนวนมากเข้ามาซื้อน้ำมันดีเซลหลังรัฐบาลลดราคาลิตรละ 2 บาท โดยบริษัทได้เที่ยวขนส่งของรถส่งน้ำมันให้ปั๊ม 150 แห่งของบากจาก จากเดิม 125 คัน จำนวน 250 เที่ยวต่อวัน เป็น 150 คัน จำนวน 290 เที่ยวต่อวัน และคาดว่าวันที่ 14 ยอดขายดีเซลของบากจากจะเพิ่มจาก 4 ล้านลิตรต่อวัน็น 5 ล้านลิตร หรือเพิ่ม 20%

นายวิทยา หวังจิตรารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)กล่าวว่า ปตท.ได้เตรียมแผนรับมือไว้แล้วจึงไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำมันขึ้นแน่นอน แต่วันนี้ผู้ค้าน้ำมันคงไม่มีใครสต็อกเก็บไว้เยอะ เพราะหากสต็อกไว้เยอะก็จะทำให้ขาดทุนเยอะ แม้ว่าจะได้รับการชดเชยคืนก็ต้องใช้เวลานาน ดังนั้นผู้ค้าน้ำมันรายเล็กๆจึงอยากให้สต็อกต่ำที่สุดเพื่อให้เกิดการชดเชยน้อยที่สุด.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด