สนามบินสมุยเปิดให้บริการเวลาบ่ายโมงได้ตามปกติแล้ว

เมื่อเวลา13.00 น. วันที่ 5 สิงหาคมสนามบินสมุยสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. โดยเที่ยวบินแรกของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส PG 100 ได้เดินทางออกจากสนามบินสมุย เวลา 14.00 น. ถึงยังสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 15.00 น. และเที่ยวบินแรกจากสนามบินสุวรรณภูมิ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส PG153 ออกเวลา 14.00 น. ถึงสนามบินสมุ โดยในวันนี้จะมีเที่ยวบินเข้าออกจากสนามบินสมุยดังนี้

กรุงเทพ-สมุย 16 เที่ยวบิน สมุย-กรุงเทพ 17 เที่ยวบิน

สมุย - ภูเก็ต 1 เที่ยวบิน

ภูเก็ต - สมุย 1 เที่ยวบิน

อู่ตะเภา-สมุย 1 เที่ยวบิน

สมุย - อู่ตะเภา 1 เที่ยวบิน

สมุย-สิงคโปร์ 2 เที่ยวบิน

สิงคโปร์ สมุย 2 เที่ยวบิน

สมุย-ฮ่องกง 1 เที่ยวบิน

ฮ่ สมุย 1 เที่ยวบิน

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด