ขรก.-ลูกจ้างเริงร่างกทม.เปิดบ้านยิ้ม2ปล่อยกู้วงเงิน1.5ล.

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการบ้านยิ้ม 2 ระหว่าง กทม.และตัวแทนจาก 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง กทม.ที่มีรายได้เกิน 13,500 บาทต่อเดือน ที่ต้องการซื้อบ้าน ซ่อมบ้าน หรือทำสัญญาเงินกู้ใหม่ (Refinance) โดยให้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 1.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ไม่มีเงินดาวน์ ผ่อนชำระได้นาน 30 ปี เช่นเดียวกันกับโครงการบ้านยิ้ม 1 ซึ่งในโครงการบ้านยิ้ม 2 มีผู้มายื่นใบขอสินเชื่อจำนวน 4,944 ราย วงเงินประมาณ 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อ 4 ประเภท ได้แก่ ขอสินเชื่อเพื่อทำสัญญางินกู้ใหม่ 1,778 ราย ซื้อบ้าน 2,344 ราย ปลูกหรือซ่อมบ้าน 813 ราย และที่ยังไม่ระบุวัตถุประสงค์ 9 ราย ขณะนี้สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ส่งรายชื่อผู้ขอสินเชื่อไปยังธนาคารทั้ง 4 แห่ง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสินเชื่อให้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์

สำหรับโครงการบ้านยิ้ม 1 ซึ่งเป็นโครงการสำหรับข้าราชการและลูกจ้าง กทม.ที่มีรายได้ต่ำกว่า 13,500 บาท ได้เปิดโครงการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.52 โดย กทม.ร่วมธนาคาร 4 แห่ง ให้สิทธิกู้ซื้อบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) รายละ 390,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.5 ไม่มีเงินดาวน์ ผ่อนชำระเดือนละ 1,850 นาน 30 ปี มีผู้มายื่นกู้รวม 958 คน

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า นับแต่เปิดโครงการบ้านยิ้ม ปรากฏว่าข้าราชการและลูกจ้าง กทม.ให้ความสนใจร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยเมื่อรวมกับกลุ่มที่รีไฟแนนซ์ตามโครงการสินเชื่อเดิมของ กทม.อีกจำนวน 4,263 ราย วงเงิน 2,110 ล้านบาท ทำให้ กทม.สามารถช่วยเรื่องสวัสดิการที่อยู่อาศัยแก่ข้าราชการและลูกจ้างได้รวม 10,165 ราย หรือเกินร้อยละ 10 ของจำนวนข้าราชการและลูกจ้าง กทม.ทั้งหมด รวมวงเงินประมาณ 7,400 ล้านบาท โดยในต้นเดือนสิงหาคมนี้จะเริ่มทยอยเซ็นสัญญาโครงการบ้านยิ้ม และคาดว่าในช่วงปลายเดือนสิงหาคมจะสามารถทยอยเข้าอยู่อาศัยได้

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด