แนะรัฐต้องเตรียมให้พร้อม หากประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง

แนะรัฐต้องเตรียมให้พร้อม หากประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

"องอาจ" เสนอรัฐบาลเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ถ้าต้องเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง ดูแลกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสอย่างจริงจัง

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจำกัดเวลาการออกจากเคหสถาน หรือเคอร์ฟิวว่า หากตัวเลขผู้ป่วยยังเพิ่ม อาจต้องประกาศเคอร์ฟิวตลอด 24 ชั่วโมงว่า ถ้าหากรัฐบาลต้องประกาศเคอร์ฟิวตลอด 24 ชั่วโมง เชื่อว่า รัฐบาลต้องประเมินสถานการณ์ข้อมูลตัวเลขผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 และผลกระทบต่างๆ อย่างรอบด้าน โดยในกรณีที่สถานการณ์พัฒนาไปถึงขั้นที่ต้องเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมงจริง รัฐบาลควรมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อรองรับประกาศคำสั่งที่จะออกมาดังนี้

1. สร้างความรับรู้เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงมาตรการที่จะออกมาและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
2. เตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนโดยทั่วไปให้น้อยที่สุด
3. ช่วยเหลือดูแลประชาชนระดับฐานราก ที่หาเช้ากินค่ำซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามสมควร

ขณะเดียวกัน นายองอาจ กล่าวอีกว่า ถ้ารัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมงจริง กลุ่มคนที่รัฐบาลควรวางแผนล่วงหน้าที่จะต้องดูแลคือคนจนเมือง ที่หาเช้ากินค่ำ คนไร้บ้าน เร่ร่อนโดยเฉพาะคนที่อยู่ตามชุมชนแออัดทั้งใน กทม. และตามเมืองใหญ่ๆ ที่มีชุมชนเมืองทั่วประเทศ ดังนั้น วิธีการที่รัฐบาลควรดําเนินการคือร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศออกสำรวจตรวจสอบว่ามีคนเข้าข่ายที่ต้องเข้าไปดูแลตรงไหนบ้าง จากนั้นควรเตรียมช่องทางหาถุงยังชีพที่มีข้าวสารอาหารแห้งหรืออาหารสำเร็จรูปที่ง่ายต่อการบริโภคแจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ให้มีชีวิตอยู่ได้ในช่วงเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่า ถ้ารัฐบาลเตรียมความพร้อมล่วงหน้าดูแลกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสอย่างจริงจังก็จะทำให้ทุกภาคส่วนของสังคมสามารถอยู่ร่วมกันพร้อมที่จะปฏิบัติตามประกาศคำสั่งของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี