หวัด2009ฉุดไทยสูญเงิน1.2แสนล.

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์การพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย กล่าวว่า ผลการสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อการระบาดของโรคไข้หวัด 2009 ประชาชนส่วนใหญ่ 28.8% ตอบว่า การระบาดของไข้หวัดเป็นปัจจัยสำคัญสูงสุดที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รองลงมา 19.4% คือความไม่มั่นใจต่อเศรษฐกิจ 16.5% คือ ราคาสินค้าที่สูงขึ้น

เมื่อถามว่าประชาชนให้คะแนนรัฐบาลเกี่ยวกับการรับมือไข้หวัด 2009 พบว่า ด้านความพร้อมประชาชนให้คะแนน 5.97 จากคะแนนเต็ม 10 ด้านความสำเร็จให้คะแนน 6.3 ด้านความพอใจให้คะแนน 5.91 ชี้ให้เห็นว่าประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายลดลง กระทบต่อเนื่องไปถึงการท่องเที่ยวและบันเทิง หากหยุดการระบาดได้ภายในไตรมาส 3 จะทำให้การบริโภคลดลงเฉลี่ยเดือนละ 5,000-10,000 ล้านบาท จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเฉลี่ยเดือนละ 50,000-100,000 คน ส่งผลทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจหายไป 30,000-60,000 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (จีดีพี) ปีนี้ติดลบมากขึ้น 0.3-0.5% จีดีพีทั้งปีติดลบเพิ่มขึ้นเป็น 3.8-4.8% แต่หากการระบาดยืดเยื้อไปถึงปลายปีนี้เงินในระบบเศรษฐกิจจะหายไป 60,000-120,000 ล้านบาท จีดีพีติดลบเพิ่มอีก 0.5-1% และทำให้จีดีพีทั้งปีติดลบ 4-5.5% จากเดิมคาดว่าจะติดลบ 3.5-4.5%

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด