แนะรัฐมุ่งมาตรการช่วยเหลือ มากกว่าสั่งเคอร์ฟิว

แนะรัฐมุ่งมาตรการช่วยเหลือ มากกว่าสั่งเคอร์ฟิว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิชาการ มองเคอร์ฟิวลดความแออัดประชาชนได้แค่บางกลุ่ม แก้โควิดได้ไม่หมด แนะรัฐควรให้ความสำคัญมาตรการช่วยเหลือประชาชนรอบด้าน

รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงกรณีรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวเวลา 22.00 น. – 04.00 น. ว่า ส่วนตัวมองว่าการประกาศเคอร์ฟิวไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ เนื่องจากการทำกิจกรรมทางสังคมของประชาชนไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ประกาศเคอร์ฟิว แต่กิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของประชาชนนั้นอยู่ในช่วงกลางวันเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการประกาศเคอร์ฟิวในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. นั้นอาจจะป้องกันได้เฉพาะกับคนบางกลุ่มเท่านั้น

ทั้งนี้ รศ.ดร.ยุทธพร กล่าวต่อว่า สิ่งที่ทางรัฐบาลควรให้ความสำคัญกว่าการประกาศเคอร์ฟิวนั้นคือการจัดการมาตรการการดูแลช่วยเหลือประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทำงานที่บ้าน หรือ WORK FORM HOME การปูพรมตรวจหาผู้ติดเชื้อให้มากที่สุด และการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนเองแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ทั้งการจำกัดบุคคลเข้า-ออกประเทศควรจะมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้น