เผย สีหนาท มีช่อง อาจได้นั่งตำแหน่งเลขาฯ ป.ป.ง.

รายงานข่าวกระทรวงยุติธรรมแจ้งว่า เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม กระทรวงยุติธรรมได้ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กระทรวงเพื่อพิจารณา กรณีของ พ.ต.อ.พีระพันธุ์ เปรมภูติ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รองเลขาธิการปปง. ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลผิดวินัยรัายแรงและอาญา หลังใช้อำนาจหน้าที่เข้าตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินของสื่อมวลชนและนักการเมืองโดยมิชอบ โดยที่ประชุม อ.ก.พ.ชี้แจงว่า กระทรวงยุติธรรม สำนักงาน ปปง.ได้ทำเรื่องหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องจากติดขัดในข้อกฎหมายเพราะบุคคลทั้งสองได้รับผลจาก พ.ร.บ.ล้างมลทิน พ.ศ.2550 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม อ.ก.พ.มีมติให้เห็นตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา ขั้นตอนต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะทำ

รายงานข้อพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอไปยัง ป.ป.ช.ทั้งนี้ในส่วนของ พ.ต.อ.สีหนาท จะพ้นความผิดและมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ ปปง.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด