ขนส่ง สั่งระงับเดินรถโดยสาร-รถเช่าเหมาในเส้นทาง 4 จังหวัดภาคใต้ ยับยั้งโควิด-19

ขนส่ง สั่งระงับเดินรถโดยสาร-รถเช่าเหมาในเส้นทาง 4 จังหวัดภาคใต้ ยับยั้งโควิด-19
Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และภูเก็ต มีการพบของจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้ออกคำสั่งหรือประกาศให้ระงับการเดินทางเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแล้ว ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงออกคำสั่งระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่ประชาชนวงกว้าง

สำหรับเส้นทางที่ต้องระงับ ประกอบด้วย เส้นทางเดินรถหมวด 2 (กรุงเทพ-ต่างจังหวัด) และหมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) รวมถึงรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) ที่มีต้นทางหรือปลายทาง หรือผ่านข้ามเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และภูเก็ต ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่สำรองการเดินทางไว้แล้วให้ติดต่อบริษัทผู้ประกอบการขนส่งผู้ให้บริการโดยตรง

กรมการขนส่งทางบก.jpg