กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานศูนย์ฝึกอบรมฯ เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานศูนย์ฝึกอบรมฯ เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (30 มี.ค.63)เพจเฟซบุ๊กของ มูลนิธิชัยพัฒนา เปิดเผยว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญ และที่พักของมูลนิธิชัยพัฒนา จ.นครนายก เป็นสถานที่ฟื้นฟูผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาหายแล้วก่อนกลับบ้าน โดยระบุข้อความว่า

"สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธาน #มูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชานุญาตให้จังหวัดนครนายก ใช้ #ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญและที่พัก ของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครนายก เป็นสถานที่ฟื้นฟูผู้ป่วย Covid - 19 ที่รักษาหายแล้ว ก่อนจะเดินทางกลับบ้านต่อไป
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"