กรมราชทัณฑ์ ยืนยันไม่พบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม ยอดล่าสุดอยู่ที่ 2 ราย

กรมราชทัณฑ์ ยืนยันไม่พบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม ยอดล่าสุดอยู่ที่ 2 ราย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ แจ้งว่า จากการประชุมคณะทำงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในเรือนจำของกรมราชทัณฑ์ ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563 มีข้อเท็จจริงดังนี้

1. กรณีเรือนจำกลางราชบุรี ที่มีผู้ต้องขังชายติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 รายนั้น ปัจจุบันได้รับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลราชบุรี สำหรับผลการตรวจพิสูจน์ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 รายดังกล่าวนั้น ยืนยันผลเป็นลบ(ไม่พบเชื้อโควิด-19) ทั้ง 82 ราย

2.กรณีเรือนจำกลางลพบุรี เรือนจำจังหวัดชัยนาท เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เรือนจำกลางนครราชสีมา เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน และเรือนจำพิเศษธนบุรี ได้รายงานว่ามีผู้ต้องขังที่เข้าข่ายต้องสงสัยแห่งละ 1 รายนั้นเบื้องต้นได้ส่งผู้ต้องขังที่เข้าข่ายต้องสงสัยเข้ารับการตรวจโรคเชื้อไวรัสโควิด-19แล้ว ผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันผลเป็นลบ(ไม่พบเชื้อโควิด-19)ทุกราย ทั้งนี้ ได้จัดห้องแยกกักขังออกจากผู้ต้องขังทั่วไป เพื่อเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป

สรุปสถานการณ์ในวันนี้ ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติม มียอดสะสมผู้ติดเชื้อ 2 ราย กรมราชทัณฑ์จะได้ติดตามสถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ต้องขังในทุกเรือนจำอย่างใกล้ชิดทุกวัน เพื่อจำกัดจำนวนผู้ต้องขังที่อยู่ในภาวะเสียงและติดโรคระบาดนี้ให้น้อยที่สุด โดยได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค รวมทั้งสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลแม่ข่ายต่างๆ อย่างใกล้ชิด