นายกฯเน้นเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรสนองโลกาภิวัฒน์

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในงานสัมมนา "การบริหารโลกาภิวัตน์ ประสบการณ์ของภาคอุตสาหกรรมไทย เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ โดยย้ำว่าแม้สถาบันการเงินของไทยและภาพรวมเศรษฐกิจไทยจะมีพื้นฐานเข้มแข็ง แต่เมื่อได้ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกทั้งการพึ่งพาการส่งออก การท่องเที่ยว เมื่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะสหรัฐมีปัญหา จึงทำให้เศรษฐกิจไทยมีปัญหาไปด้วย และบางประเทศมีปัญหาหนักมาก เพราะพึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวเป็นหลัก

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า การบริหารงานยุคโลกาภิวัตน์เป็นหัวใจสำคัญของการวางยุทธศาสตร์ของประเทศ โดย เฉพาะการหาจุดแข็งที่มีศักยภาพของไทยจากการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร เพราะเมื่อเศรษฐกิจโลกกลับมาฟื้นตัว การผลิตสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารจะมีความสำคัญมาก เมื่อไทยมีความพร้อมการผลิตจะต้องให้ความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพป้อนสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปไปยังประเทศต่าง ๆ ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว และผู้ประกอบการทางการเกษตรจะต้องมีการปรบตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์ทางด้านต้นทุนและแผนดำเนินงาน

ขณะที่รัฐบาลจะเร่งจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือในระดับภูมิภาคให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อร่วมมือกันผลิตและจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นเครือข่ายในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่น รวมถึงแผนการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการใช้แนวคิดที่สร้างสรรค์และแนวคิดแบบใหม่ ๆ มาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของประเทศ.

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด