ภาคประชาชนค้านกม.พรบ.ฉบับใหม่

วันที่ 21 ก.ค. นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยถึงกรณีที่มีภาคประชาชนบางส่วนไม่เห็นด้วยกับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ต้องการเอาใจผู้บริโภคด้วยการเสนอเพิ่มความคุ้มครองหลายกรณีว่า มาตรการดังกล่าวยังไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ถูกจุด ประชาชนยังสามารถล้มละลาย ได้จากอุบัติเหตุ หากถูกนำส่งโรงพยาบาลเอกชน เพราะการเพิ่มค่าสินไหมจากเดิม 15,000 บาท เป็น 35,000 บาท หากเสียชีวิตาก 100,000 บาท เป็น 200,000 บาทนั้น เป็นการหลีกเลี่ยง ที่จะแก้ไขปัญหาพื้นฐานของระบบ ประชาชน ยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

เลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวต่อว่า งานวิจัยของมูลนิธิพบว่า ผู้ประสบภัยจากรถจาก 48 จังหวัด มากกว่า 55.3% ไม่ใช้สิทธิตามกฎหมายฉบับนี้ แต่กลับไปใช้สิทธิบัตรทองและประกัน สังคมมากกว่า ทั้งยังเห็นว่า คปภ.ร่วมกับบริษัทประกันภัยเอกชน มีการปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพ จึงขอเรียกร้องให้รัฐฯ ยกเลิกกฎหมายผู้ประสบภัยจากรถ ปี 35 แก้ไขปี 51 เพราะทุกคนมีสิทธิในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังต้องการให้ออกกฎหมายจัดตั้ง กองทุนสินไหมผู้ประสบภัยจากรถ เพราะจะสามารถช่วยลดภาระของประชาชนและลดความซ้ำซ้อนของกองทุนต่าง ๆ ได้ ตอนนี้อยู่ระหว่างการร่างกฎหมาย เพื่อนำเสนอรัฐบาลต่อไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด