บล.ยูโอบีเล็งออกกองทุนกิมจิ

นายวนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. ยูโอบี (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเศรษฐกิจโลก และเกาหลีใต้ หากอยู่ในระดับที่พอใจ อาจมีการออกกองทุนในพันธบัตรเกาหลีใต้ หลังที่ผ่านมาได้ชะลอมาปีครึ่ง เพราะเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงหลายอย่าง ขณะที่ บลจ. อื่นนิยมออกกองทุนเกาหลี ใต้ ส่งผลให้ปีที่ผ่านมาบริษัทเสียมูลค่าเงินลงทุนให้กับรายอื่นถึง 10,000 ล้านบาท แต่บริษัทยังคงนโยบายที่คณะกรรมการวางเป้าหมายให้ โดยออกกองทุนที่กองทุนที่มีความเสี่ยงน้อย หรือไม่มีความเสี่ยง และมองว่าหาก บริษัทออกกองทุนเกาหลีใต้อีกครั้งคงไม่ช้าเกินไป

นอกจากนี้ บริษัทจะเน้นออกกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ ที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงขึ้น เพราะมองว่าสัญญาณทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เริ่มดีขึ้น เช่น ตัวเลขเศรษฐกิจในจีน และสหรัฐ ประกอบกับทางการคงดอกเบี้ยนโยบาย จึงเป็นสัญญาณที่ดีต่อตลาด อีกทั้งบริษัทจะออกกองทุนที่ลงทุนหุ้นต่างประเทศมากขึ้น เพราะมองว่าจุดต่ำสุดของวิกฤติเศรษฐกิจรอบนี้ได้พ้นแล้ว อยู่ที่จะปรับขึ้นเร็วช้า.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด