ดูดเงินกองถ่ายหนังนอก

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า ในช่วงเดือนส.ค.นี้ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการคลัง เตรียมที่จะเสนอให้ครม. พิจารณาคืนภาษีให้กับกองถ่ายทำภาพยนตร์ที่เข้ามาถ่ายทำทั้งภาพยนตร์ สารคดี มิวสิกวิดีโอในประเทศไทย ในอัตราส่วน 15-20% ซึ่งจะไม่ทำให้เสียรายได้ของรัฐหายไปมากนัก แต่จะสามารถเพิ่มรายได้จากกองถ่ายต่างประเทศอีกหลายเท่าตัว จากที่ปัจจุบันไทยมีรายได้จากส่วนนี้ประมาณ 2,000 ล้านบาท/ปี

นอกจากนี้จะมีการจัดหน่วยงานให้บริการแก่กองถ่ายทำภาพยนตร์ของต่างชาติที่จะเข้ามาขออนุญาตถ่ายทำในไทยในลักษณะวันสต๊อปเซอร์วิส และจะมีการตกลงกรณีสิ่งที่ไม่ควรถ่ายทำในไทย เพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรม บนพื้นฐานการสร้างสรรค์ โดยในกลางเดือนส.ค.นี้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดโครงการครีเอทีฟ ไทยแลนด์ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยอาศัยทรัพย์สินทางปัญญาภายในปี55 และให้ไทยเป็นศูนย์กลางในด้านการสร้างสรรค์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งนี้ รัฐบาลมุ่งหวังที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจนี้ จากปัจจุบันที่มูลค่า 900,000 ล้านบาท/ปี เพิ่มเป็น 1.8 ล้านล้านบาท/ปี ภายในปี55

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด