บลจทหารไทยเปิดขายกองทุนกิมจิอีก ดอกเบี้ย 2.50%

นายไพศาล ครุฑดำรงชัย รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จจากการเปิดจำหน่าย กองทุนเปิดทหารไทยพันธบัตรเกาหลีใต้ รุ่นที่ 18อายุ 6 เดือน มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท ที่เปิดจองตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมาโดยสามารถปิดการขายได้ตั้งแต่วันแรก ซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากความต้องการของนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนจากตราสารหนี้คุณภาพที่มีความเสี่ยงต่ำและหากเทียบกับพันธบัตรไทยเข้มแข็งที่รัฐบาลออกมาในช่วงเดียวกันแล้วก็ยังถือว่าพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้ยังมีความน่าสนใจกว่า

ดังนั้น บริษัทฯจึงเตรียมเปิดขายกองทุนเปิดทหารไทยพันธบัตรเกาหลีใต้รุ่น 20 อายุ 6 เดือน อีก 1,500 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 20 -28 กรกฎาคมศกนี้ ด้วยอัตราผลตอบแทนเท่าเดิมคือประมาณ 2.50% ต่อปีซึ่งคาดว่าจะสามารถปิดการขายได้ในระยะเวลาอันสั้นเนื่องจากยังคงมีความต้องการล้นมาจากรุ่นก่อนหน้ารวมทั้งรองรับนักลงทุนที่พลาดโอกาสจากพันธบัตรไทยเข้มแข็ง โดยกองทุนดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนในพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งชาติ ที่รัฐบาลเกาหลีใต้ เป็นผู้ออกหรือเป็นผู้ค้ำประกัน โดยได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับสากลที่ F1 และผู้ออกตราสารได้รับการจัดอันดับเครดิตระยะยาวที่ A+ จากสถาบัน Fitch Rating และมีการแปลงเงินลงทุนในต่างประเทศเป็นเงินบาทแล้ว ทำให้ไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

นายไพศาลกล่าวว่า การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.25 % ของคณะกรรมการนโยบายการเงินจะทำให้ผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคารพาณิชย์คงที่ไปอีก 6 เดือน ซึ่งจะทำให้นักลงทุนแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบอื่นๆมากขึ้นและเป็นโอกาสดีที่เงินลงทุนจะเข้ามาในบธุรกิจกองทุนรวมมากขึ้น ส่งผลให้มีอัตราเติบโตของธุรกิจทั้งระบบ โดยในส่วนของบลจ.ทหารไทยครึ่งปีแรก มีเม็ดเงินใหม่เข้ามาแล้ว 9,300 ล้านบาท และสินทรัพย์รวมโตขึ้นจากครึ่งปีแรกของปี 51 ประมาณ 7.20 % หรือคิดเป็นอันดับ 4 ของธุรกิจ

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด