เจ้าของที่รายใหญ่หนาว พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯล้างการกักตุนที่ดิน ไม่ทำประโยชน์เสียภาษีเพิ่มอีก1เท่าทุก3ปี

ผู้สื่อข่าว ประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า ร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ...ที่นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.กระทรวงการคลัง จะนำเข้าที่ประชุม คณะรัฐมนตรี ต้นเดือนสิงหาคม ศกนี้ ได้กำหนดเป้าหมายต้องการลดการกักตุนที่ดินเพื่อการเก็งกำไร โดยกำหนดอัตราภาษีสำหรับที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชมควรแก่สภาพที่ดิน ใน 3 ปีแรกให้เสียภาษีในอัตราไม่ต่ำกว่าอัตราภาษีทั่วไปที่คณะกรรมการกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้กำหนดไว้ แต่ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของฐานภาษี ทั้งนี้ ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา และหากยังมิได้ทำประโยชน์อีก ให้เสียภาษีเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าในทุก 3 ปี แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของฐาี

เช่น ปีแรก สมมติว่าเก็บสูงสุดเลยคือ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ที่ดิน 1,000,000 บาท จ่ายแค่ 5,000 บาท ครบ 3 ปี ไม่ใช้ประโยชน์ ภาษีก็เพิ่มเป็น 10,000 บาท อีก 3 ปีถัดมา ไม่ได้ใช้ประโยชน์อีก จะขึ้นเป็น 2 หมื่น ทันที

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด