ผลงาน 6 เดือนของผู้ว่าฯ กทม.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุ จากนโยบายคืนรอยยิ้มให้คนกรุงเทพฯ นำมาสู่การวางแผนดำเนินโครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยไม่ลืมคำนึงถึงความสำคัญของผู้พิการ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตนเองมุ่งเน้นคืนความสุขให้กับประชาชนโดยเริ่มจากการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยโครงการ "ยิ้มสู้...กู้สร้างอาชีพ ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้ผู้แก่ผู้มีทะเบียนบ้านในกทม.รายละไม่เกิน 1 แสนบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนประกอบอาชีพ หรือเป็นทุนหมุนเวียนในธุรกิจเดิมที่ทำอยู่ รวมถึงการปรับหนี้บัตรเครดิตให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของ กทม.และจะขยายผลไปสู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย นอกจาี้การจัดมหกรรมสินค้าถูกผูกรอยยิ้ม ที่เป็นการนำสินค้าจากผู้ผลิต ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ยังช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และช่วยกระตุ้นให้มีเงินหมุนเวียนในพื้นที่ กทม.กว่า 10 ล้านบาท ส่วนเรื่องนโยบายด้านสุขภาพ กทม.ได้จัดหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ 70 ทีม ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2555 นอกจากนี้ยังมีโครงการ "ช้างยิ้ม คืนช้างสู่ป่า ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการได้นำช้างกลับคืนสู่ป่าแล้วกว่าครึ่ง จึงมั่นใจว่าก่อนวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 จะไม่มีช้างเร่ร่อนหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ กทม.อย่างแน่นอน เพราะได้มีมาตรการช่วยเหลือควานช้างให้มีอาชีพควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ที่สำคัญที่สุด ตนเองได้เป็นผู้ผลักดันให้โครงการรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่ขยายสายสีลม ช่วงสะพานตากสิน วงเวียนใหญ่ สามารถเปิดใช้งานได้ในวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ตามที่ตนเองเคยประกาศไว้ เมื่อครั้งหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ได้ตระหนักอยู่เสมอ ซึ่งขณะนี้การยกร่างแผนพัฒนาชีวิตผู้พิการแบบครบวงจรได้เสร็จสมบูรณ์ และเร่งเดินหน้าปรับปรุงทางเท้าบนถนน 118 สายให้เป็นทางลาด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการที่ใช้รถเข็น รวมถึงจะติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสำหรับผู้พิการทางหู กว่า 300 จุด และตั้งเป้าสร้างห้องน้ำผู้พิการในพื้นที่สาธารณะเพิ่มให้มากที่สุด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด