นักวิชาการชี้ ส.ส.เสียบบัตรแทน ทำให้ พ.ร.บ.งบ 63 โมฆะทั้งฉบับ

นักวิชาการชี้ ส.ส.เสียบบัตรแทน ทำให้ พ.ร.บ.งบ 63 โมฆะทั้งฉบับ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิชาการ มอง พรบ.งบฯเป็นโมฆะแน่ จากปมเสียบบัตรแทนกัน ชี้ขัด รธน.มาตรา 148 ชัดเจน ทางแก้ต้องยกร่างใหม่ ออกกฎหมายอื่นมาใช้ไม่ได้

รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงความเห็นกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกดบัตรแทนกันในการลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ว่า ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 ได้บัญญัติไว้ว่าหากกฎหมายฉบับใดที่มีข้อความที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือกระบวนการใดมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ถือว่ากฎหมายนั้นตกไปทั้งฉบับ ดังนั้นในกรณีที่มีการเสียบบัตรแทนกันในการโหวตร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าร่าง พ.ร.บ.งบฯฉบับนี้เป็นโมฆะอย่างแน่นอน เพราะเคยมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในอดีตที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมาแล้ว

ทั้งนี้ รศ.ดร.ยุทธพร กล่าวต่อด้วยว่า ในส่วนของแนวทางการแก้ไขในกรณีนี้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 141 ได้กำหนดไว้ว่ากฎหมายงบประมาณจะต้องทำเป็นพระราชบัญญัติ ดังนั้นจึงจะต้องมีการจัดทำขึ้นใหม่จึงจะเดินหน้าต่อไปได้ไม่สามารถที่จะออกเป็นกฎหมายอื่นที่มีการพูดถึงเช่นพระราชกำหนดมาใช้แทนได้