อนุมัติคลังจ่ายดอกเงินกู้

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. วันที่ 14 ก.ค.52 มีมติรับทราบการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 52 ครั้งที่ 4 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีวงเงินสุทธิลดลง 2.1 หมื่นล้านบาท จากวงเงินเดิมอยู่ที่ 1.39 ล้านล้านบาท ลดลงเหลือ 1.37 ล้านล้านบาท และมีการเพิ่มเติมวงเงินกู้ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ 52 จำนวน 1.5 แสนล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้ใช้เป็นเงินกู้เพื่อสมทบเงินคงคลัง 1.2 แสนล้านบาท และเงินกู้เพื่อใช้ในโครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งอีก 3 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ ครม.ยังได้อนุมัติให้สำนักงบประมาณ จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 53 เพิ่มเติมให้กระทรวงการคลังจำนวน 1.53 หมื่นล้านบาท เพื่อเป็นค่าดอกเบี้ยสำหรับการกู้เงินภายใต้พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เพื่อฟื้นฟู และเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ที่จะมีวงเงินกู้รวมไม่เกิน 4 แสนล้านบาท

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด