ผบ.สส.ยันกองทัพพร้อมช่วยเหลือน้ำท่วมส่งแพทย์กระจาย

พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ว่า ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาและขณะนี้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทุกพื้นที่แล้วโดยประสานกับฝ่ายบ้านเมืองและแบ่งพื้นที่ในความรับผิดชอบ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหากสถานการณ์รุนแรงถึงขั้นที่ระบบการสื่อสารถูกตัดขาดก็ได้เตรียมชุดสื่อสารผ่านดาวเทียมไว้เรียบร้อยแล้ว

เมื่อถามว่า เขื่อนดินในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมพล.อ.ทรงกิตติ กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน เพราะเขื่อนและฝายกั้นน้ำต่าง ๆมีไว้เพื่อกักเก็บน้ำให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่จะมีระบบตรวจตราแจ้งเตือนภัยตลอดเวลาส่วนเหตุน้ำท่วมที่เกิดขึ้นจะเกิดจากระบบระบายน้ำหรือไม่ต้องตรวจสอบกันอีกครั้ง

สำหรับชุดแพทย์เคลื่อนที่ของเหล่าทัพกระจายไปทุกจุด โดยมีการแบ่งพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในบางจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดจะให้ทหารเข้าไปช่วยดูแลในพื้นที่ใดบ้าง สำหรับงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเป็นงบสำรองราชการที่ทุกกระทรวงได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไว้อยู่แล้วหากหน่วยงานใดใช้งบตัวเองก็สามารถมาเบิกคืนจากงบดังกล่าวได้ยืนยันว่าการใช้งบประมาณนี้โปร่งใส มีขั้นตอน และมีคณะกรรมการดูแล พล.อ.ทรงกิตติ กล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด