ร่วมถวายอาลัย สุลต่านโอมาน นายกสั่งหน่วยราชการ-รัฐวิสาหกิจ ลดธงครึ่งเสา 3 วัน

ร่วมถวายอาลัย สุลต่านโอมาน นายกสั่งหน่วยราชการ-รัฐวิสาหกิจ ลดธงครึ่งเสา 3 วัน
Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งทุกหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสากรณีสุลต่านแห่งโอมาน เสด็จสวรรคต รวม 3 วัน

สืบเนื่องจาก สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านกอบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด แห่งโอมาน พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดของโลกตะวันออกกลาง เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ที่ผ่านมา สิริรวมพระชนมายุได้ 79 พรรษา หลังทรงประชวรมาเป็นเวลานานหลายปี และเพิ่งเสด็จฯ ไปเข้ารับการรักษาที่เบลเยียมเมื่อต้นเดือน ธ.ค.2562  

>> "สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโอมาน"  เสด็จสวรรคต สิริรวมพระชนม์ 79 พรรษา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่เอกสารข่าวแจ้งถึงทุกหน่วยงาน เรื่องให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสา โดยระบุว่า ด้วยสุลต่าน กอบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด สุลต่านแห่งโอมาน เสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่ 10 ม.ค.2563 ณ พระราชวังเมือง Barka รัฐสุลต่านโอมาน นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เพื่อถวายความอาลัยแด่สุลต่านแห่งโอมาน ในวันที่ 13-15 ม.ค.2563 รวม 3 วันทำการ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสาตามกำหนดวันดังกล่าว