"ศรีนวล" ร้องผู้ตรวจการฯ ชงต่อศาลรัฐธรรมนูญ ปมถูกอนาคตใหม่ขับพ้นพรรค

"ศรีนวล" ร้องผู้ตรวจการฯ ชงต่อศาลรัฐธรรมนูญ ปมถูกอนาคตใหม่ขับพ้นพรรค
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

"ศรีนวล" ยื่นผู้ตรวจฯส่งศาลรัฐธรรมนูญ อนาคตใหม่ขับพ้นพรรค แต่ไม่ออกใบรับรองมติคณะกรรมการบริหาร หวั่นถูกละเมิดสิทธิ์

(10 ม.ค.) นางสาวศรีนวล บุญลือ อดีตสมาชิกผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่ ได้ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยผ่าน นายปิยะ ลือเดชกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน โดย น.ส.ศรีนวล กล่าวว่า ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเสนอเรื่องและส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญ

กรณี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ไม่ออกใบรับรองจากมติคณะกรรมการบริหารพรรคที่ขับไล่ตนเองออกจากพรรคต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง และเมื่อสอบถามไปหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนซึ่งจะนำไปดำเนินการต่อไปได้

ซึ่งหากปล่อยเวลาให้ล่วงพ้น ตนเกรงว่าผลที่เกิดขึ้นจะกระทบสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ เป็นการที่ทำให้ตนเองถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ตามมาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

ดังนั้นจึงได้ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่าการกระทำของหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายทะเบียนพรรคการเมือง ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่แจ้งความชัดเจนถึงการให้ตนเองพ้นจากสมาชิกพรรคอนาคตใหม่หรือไม่เพื่อจะได้ไปเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นภายใน 30 วัน