เปิดหลักสูตรติวเข้มนายพล ตร. รับมือม็อบ

เปิดหลักสูตรติวเข้มนายพล ตร. รับมือม็อบ

เปิดหลักสูตรติวเข้มนายพล ตร. รับมือม็อบ เกี่ยวกับ นายพล

หลักสูตรบริหารวิกฤตการณ์ระดับนายพล 130 คน รุ่นแรก รับมือม็อบ ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวฝูงชนและเหตุวิกฤต

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ณ ห้องบรรยายศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารวิกฤตการณ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 มีนายตำรวจตั้งแต่ระดับ พล.ต.ท.-พล.ต.ต.เข้าร่วมอบรม

พล.ต.อ.ปานศิริ กล่าวว่า เป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ให้แก่ผู้บังคับบัญชาในการบริหารเหตุการณ์วิกฤตและสั่งการควบคุมฝูงชนให้เป็นไปตามหลักสากล เป็นที่ยอมรับ แบ่งการฝึก 2 รุ่น ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 130 นาย ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ บทเรียน ยุทธวิธี การติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวฝูงชนในปัจจุบัน ตลอดจนเตรียมความพร้อมของผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารในการบริหารจัดการสถานการณ์เหตุวิกฤต เป็นต้น

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด