กมธ.สรุปยอดปรับลดงบฯ ปี 63 อึ้ง! งบซื้อรถคันใหม่ “ประธานชวน” ราคาสะท้าน

กมธ.สรุปยอดปรับลดงบฯ ปี 63 อึ้ง! งบซื้อรถคันใหม่ “ประธานชวน” ราคาสะท้าน
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

กมธ.สรุปยอดปรับลดงบฯ ปี 63 อึ้ง! งบซื้อรถคันใหม่ “ประธานชวน” ราคาแพงลิ่ว ถามสองรอบ ยืนยันจะเอา

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกคณะอนุกรรมาธิการงบประมาณ ครุภัณท์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เปิดเผยว่า

โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธ.ค. คณะอนุกรรมธิการครุภัณท์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างฯ ได้ประชุมเป็นวันสุดท้าย และสรุปยอดปรับลด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ทั้งสิ้น 10,847.2380 ล้านบาท โดยมีรายการสำคัญๆ ที่ได้ปรับลดแล้วน่าสนใจ มีดังนี้

ผ่านให้มีการจัดเรือดำน้ำ 2ลำ จำนวน 22,500 ล้านบาท (ราคาลำละ 11,250 ล้านบาท) เนื่องจากมีมติ ครม.ให้จัดซื้อต่อเนื่องจากลำที่ 1 ในปี 2560 ผ่านให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดซื้อ เฮลิคอปเตอร์ จำนวน 2 ลำ (ราคาลำละ 931ล้านบาท) เนื่องจาก เฮลิคอปเตอร์ ของเดิมมีอยู่แล้ว 2 ลำ โดยให้จัดซื้อใหม่อีก 2 ลำ เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานทั่วประเทศ

ให้กรมทางหลวงเร่งรัดการก่อสร้างถนนทางหลวงมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี หลังได้รับเงินค่าเวนคืนจากรัฐบาลเพิ่มอีก 12,000 ล้านบาท กำหนดให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 ปรับลดงบประมาณของรัฐสภาฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,156.91 ล้านบาท

เนื่องจากการก่อสร้างรัฐสภาใหม่ ล่าช้าไปอีก 382 วัน (สิ้นสุด 31/12/63) โดยอ้างเหตุผลในการขยายสัญญาฯครั้งที่ 4 อีก 382 วัน เนื่องจากยังไม่มีที่ปรึกษาฯ ด้าน IT (แต่รัฐสภาได้ซื้อระบบ IT จำนวน : 3,351 ล้านบาท (จากบริษัท AIT) ด้วยวิธีพิเศษ ไปตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2562

นอกจากนี้ ยังมีรายการสำคัญ คือ สภาผู้แทนราษฎร์ได้ของบฯ ปี 63 จัดซื้อรถประจำตำแหน่งให้แก่ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร คันละ 7.5 ล้านบาท ซึ่งกรรมาธิการได้ซักถาม เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายสรศักดิ์ เพียรเวช) ว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะใช้รถประจำตำแหน่งแพงถึงราคา คันละ 7.5 ล้านบาทเลย หรือ เพราะที่ผ่านมา นายชวนนั้น เป็นคนค่อนข้างมีความสมถะ

ด้านนายสรศักดิ์ ตอบว่า ตนได้นำเรื่องนี้ เรียนถามนายชวน หลีกภัย ถึงสองครั้งแล้ว ซึ่งนายชวน หลีกภัย ก็ไม่ขัดข้อง หากจะมีการตั้งงบซื้อรถประจำแหน่งในราคาดังกล่าว จึงได้อนุมัติการจัดซื้อรถประจำตำแหน่งราคาคันละ 7.5 ล้านบาท แก่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร