"กรุง ศรีวิไล" ใส่ซองงานศพขัดกฎหมาย กกต. ส่งศาลฎีกาสั่งเลือกตั้งใหม่

"กรุง ศรีวิไล" ใส่ซองงานศพขัดกฎหมาย กกต. ส่งศาลฎีกาสั่งเลือกตั้งใหม่
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

เหตุเกิดจากคนใกล้ชิด "กรุง ศรีวิไล" มอบพวงหรีดงานศพ พร้อมใส่ซองช่วย 1,000 บาท กกต.ชี้ ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง จึงมีคำสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา เพื่อสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่

เว็บไซต์คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต.มีคำสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา เพื่อสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ใหม่ และให้ดำเนินคดีอาญาแก่ น.ส.สุภาภณ พันโนลิต ผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2561 มาตรา 73 วรรค 1(1) ประกอบกับมาตรา 158 และมาตรา 133

โดยชี้แจงว่า ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.ได้รับคำร้องและกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อ กกต.ว่า นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 5 จ.สมุทรปราการ หมายเลข 7 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และผู้ถูกร้องที่ 1 น.ส.สุภาภรณ์ พันโนลิด ผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกร้องที่ 1 ผู้ถูกร้องที่เจ้าหน้าที่ทหาร ผู้ถูกร้องที่ 3 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ถูกร้องที่ 4 ได้มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ตามบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2561 มาตรา 73 วรรค 1 และ 5 ประกอบกับ มาตรา 78 และมาตรา 80 กรณีให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายกรุง ศรีวิไล เหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท ต่อประชาชนในพื้นที่