''อนามัย'' ต้านภัยหวัด

''ครัวโรงเรียน'' สะอาด ''พิฆาตโรค!''

จากที่เคยได้รับการยกย่องว่าสามารถแก้ไข-ป้องกันโรค ไข้หวัดนก ได้ดีเยี่ยม พอมาถึงโรค ไข้หวัดหมู หรือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ประเทศไทยกลับต้องระส่ำหนัก ป่วยกันอื้อ-ตายกันเรื่อย ๆ ซึ่งทางฝ่ายการเมืองจะมีใครแสดงสปิริตรับผิดชอบหรือฝ่ายราชการจะมีใครถูกเซ่นสังเวยหรือไม่ ?? ก็รอดูกันไป...

แต่ที่แน่ ๆ จะชักช้าไม่ได้ คือต้องเพิ่มมาตรการป้องกัน

และ โรงเรียน ก็เป็นสถานที่สำคัญที่ต้องดูแลเข้ม !!

ทั้งนี้ วันก่อนมีข่าวว่าตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.นี้ทางสาธารณสุขจะเริ่มมาตรการเชิงรุกเข้าไปใน โรงเรียน ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะถูกมองว่าช้าไปหน่อยหรือเปล่านั้นก็เรื่องหนึ่ง แต่ยังไง ๆ ก็เป็นเรื่องที่ควรทำ และไหน ๆ ก็ไหน ๆ โรงเรียนต่าง ๆ ก็น่าจะใช้กระแสหวัดพันธุ์ใหม่ ยกเครื่องอนามัยในโรงเรียน กันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งในบรรดาสารพัดมาตรการที่ควรต้องทำนั้น ก็ต้องไม่ลืมเน้นที่เรื่อง อาหารการกินของเด็กนักเรียน ด้วย

นอกจากหวัด ที่ผ่านมายังมีอีกหลายโรคภัยที่คุกคามเด็กไทยผ่านทางอาหารในโรงเรียน เช่น อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ ฯลฯ ซึ่งล่าสุดทางสถาบันอาหาร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยการสนับสนุนของภาคเอกชน จัดทำโครงการ ครัวอนามัยอาหารปลอดภัยในโรงเรียน นำร่องในกรุงเทพฯ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้ความปลอดภัยด้านอาหาร แนะนำหลักปฏิบัติตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารที่ดีสำหรับโรงอาหาร ภายใต้เกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมปรับปรุงครัวโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาแห่งชาติ (สอศ.) โดยนักเรียนอาชีวะ จะดำเนินการ ซึ่งก็น่าสนใจ และน่าจะขยายไปให้ทั่ว

ทำจริงจังทั่วประเทศจะช่วยเด็กไทยห่างไกลโรคได้มาก

ป้องกันได้ทั้งหวัดพันธุ์ใหม่และโรคภัยอื่นอีกหลายชนิด

หลายคนคงพอทราบ ขนาดศาสตร์ ฮวงจุ้ย ก็ยังให้ความสำคัญกับ ครัว โดยกรณีของบ้าน ครัวถือว่าสำคัญอันดับ 3 อันดับ 1 คือประตูบ้าน อันดับ 2 คือห้องนอน เพราะครัวคือสถานที่ที่ใช้ในการทำสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนในบ้าน ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยครัวที่ดีต้องมีแสงแดดส่องถึงได้ อากาศ-ความร้อน-กลิ่นระบายถ่ายเทได้ดี ข้าวของเครื่องใช้จัดวางเป็นที่เป็นทางใช้งานได้สะดวก สภาพโดยรวมทำความสะอาดได้ง่าย ซึ่งก็หมายถึงสุขอนามัยที่ดี

แม้แต่ศาสตร์ฮวงจุ้ยยังให้ความสำคัญกับครัว ดังนั้นกับศาสตร์สาธารณสุขจึงยิ่งไม่ควรมองข้าม ซึ่งอันที่จริงในทางสาธารณสุขนั้นก็มีการระบุมานานแล้วว่า... นอกจาก กินร้อน-ช้อนกลาง-ล้างมือ อย่างที่พูดกันมากตอนนี้-ตอนที่หวัดพันธุ์ใหม่กำลังแพร่ระบาด กับพื้นที่ปรุงอาหาร-ครัว ก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดให้ดี เพราะมีผลต่อสุขภาพ เพราะ ครัวสามารถจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและสิ่งสกปรกได้ง่าย ขณะที่ อาหารสามารถจะถูกปนเปื้อนเชื้อโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ง่าย ดังนั้นนอกจากการปรุงอาหารอย่างถูกสุขอนามัยแล้วก็ยังต้องให้ความสำคัญกับเรื่องสุขอนามัยของสถานที่ปรุงอาหารและอุปกรณ์ปรุงอาหาร หรือแม้แต่ผ้าขี้ริ้วในครัว

ยิ่งกับครัวในโรงเรียน และสถานที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โรงอาหาร ร้านขายอาหาร โต๊ะอาหาร ยิ่งต้องให้ความสำคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียน ต่อ 1 โรงเรียนก็มีจำนวนเป็นร้อย ๆ เป็นพัน ๆ ชีวิต !!

เพราะ โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็ก การทำกิจกรรมใด ๆ ก็ตามในโรงเรียนจะส่งผลโดยตรงกับพัฒนาการของเด็ก จึงต้องให้ความสำคัญ ซึ่งโครงการที่รัฐและเอกชนร่วมกันจัดทำขึ้นก็จะช่วยพัฒนาด้านอาหารของเด็กในโรงเรียน ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย พร้อมส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยของอาหาร หรือฟู้ดเซฟตี้ และหลักปฏิบัติสำหรับครัวในโรงเรียนให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

... วิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวเอท (ประเทศไทย) เจ้าของผลิตภัณฑ์นม เอส26 ซึ่งสนับสนุนโครงการ ครัวอนามัยอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ระบุ พร้อมทั้งบอกอีกว่า... โภชนาการที่ดีของเด็ก ความปลอดภัยของอาหาร และอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน นำไปสู่การมีสุขภาพที่สมบูรณ์ เติบโตแข็งแรง มีศักยภาพดี มีพัฒนาการไปสู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพของประเทศ แต่ เรื่องภาวะโภชนาการกำลัง เป็นปัญหาวิกฤติที่เกิดกับเด็กไทยทุกช่วงอายุ และมีโอกาสจะทวีความรุนแรงขึ้นอีก ทุกฝ่ายจึงต้องใส่ใจเรื่องนี้

ด้าน ศิริพรรณ ชุมนุม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บอกว่า... สอศ. พร้อมที่จะนำนักศึกษาอาชีวะเข้าร่วมโครงการ เพื่อช่วยกันสร้างมาตรฐานการบริโภคอาหารปลอดภัยให้เกิดขึ้น ขณะที่ ไพโรจน์ สันตนิรันดร์ ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กทม. ระบุว่า... เป็นโอกาสที่ดีที่ทุกฝ่ายมาช่วยกันจัดทำโครงการ ซึ่งก็หวังว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยให้เกิดการตระหนักถึงเรื่องความสะอาด มาตรฐานความปลอดภัยในอาหารกันอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความมั่นใจ เพื่อป้องกันโรคภัย ทั้งหวัดสายพันธุ์ใหม่ และโรคอื่น ๆ

ส่วน ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ก็บอกว่า... ทางสถาบันหวังว่าโครงการ ครัวอนามัยอาหารปลอดภัยในโรงเรียน จะได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการ ขยายผลไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับโรงเรียนที่ยังด้อยโอกาส ซึ่งเด็กนักเรียนก็สามารถจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องความสะอาดและปลอดภัยในการบริโภคอาหารได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กไทยด้านสุขอนามัย

โรคภัยไข้เจ็บ กำลังคุกคามเด็กไทยถึงในโรงเรียน

ความสะอาด-สุขอนามัย คืออาวุธที่พิฆาตมันได้

และภารกิจนี้ผู้ใหญ่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความสำคัญ !!.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด