คปภ.เผยธุรกิจประกันโตสวนกระแสวิกฤตเศรษฐกิจ

นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าววันที่ 11 กรกฎาคมว่า คปภ.กำลังดูในรายละเอียดภาพรวมของธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตในช่วงไตรมาสที่ 2 และทั้งปีว่าจะเป็นอย่างไร แต่จากผลกระทบวิฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี 51 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันถือว่ามีผลกระทบน้อยมากกับธุรกิจประกันภัยโดยจะเห็นได้จากตัวเลขของธุรกิจประกันชีวิตในไตรมาสแรกปีที่ผ่านมามีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 50,379 ล้านบาท เมื่อเทียบตัวเลขกับปี 52 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงอยู่ที่ 57,909 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.95

เลขาธิการ คปภ.ระบุว่า ปัจจุบันประชาชนให้ความสำคัญกับการออมผ่านการประกันชีวิต ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนในระยะยาวและความคุ้มครอง นับเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการลงทุนของประชาชน สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย ไตรมาสแรกของปี 51 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงอยู่ที่ 27,154 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขปี 52 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงอยู่ที่ 26,951 ล้านบาท มีอัตราการการเติบโตลดลงไม่ถึงร้อยละ 1

สำหรับการประกันภัยประเภทต่าง ๆ มีการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้น เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยสุขภาพ การประกันอัคคีภัย ความเสี่ยงภัยทรัพย์สินการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเป็นผลมาจากประชาชนเล็งเห็นความสำคัญและคุณประโยชน์ของการทำประกันภัย ซึ่ง คปภ.จึงคาดหวังว่าธุรกิจประกันภัยจะมีแนวโน้มที่ดีและมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด