ประมวลภาพสุดงดงาม พระราชพิธีบรมจักรพรรดิยาภิเษก พระจักรพรรดินะรุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น

ประมวลภาพสุดงดงาม พระราชพิธีบรมจักรพรรดิยาภิเษก พระจักรพรรดินะรุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น

เมื่อวานนี้ (22 ต.ค. 2562) พระบาทสมเด็จพระจักรพรรดินะรุฮิโตะ ทรงประกอบพระราชพิธีบรมจักรพรรดิยาภิเษก ขึ้นครองราชสมบัติเป็นประมุขแห่งประเทศญี่ปุ่นโดยสมบูรณ์ตามพระราชประเพณีแล้ว

>> พระจักรพรรดิญี่ปุ่น ทรงสัญญา จะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ระหว่างพิธีจักรพรรดิยาภิเษก

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจักพรรดินะรุฮิโตะ ขึ้นสู่บัลลังก์ราชวงศ์ดอกเบญจมาศตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา หลังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนก พระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ มีพระบรมราชโองการสละราชสมบัติเมื่อวันที่ 30 เม.ย. ซึ่งเป็นการสละราชสมบัติครั้งแรกในรอบ 200 ปีของราชวงศ์ญี่ปุ่น เนื่องจากทรงมีพระพลานามัยที่ไม่อาจปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อย่างเต็มที่

ก่อนที่จะทรงประกอบพระราชพิธีบรมจักรพรรดิยาภิเษกเพื่อการขึ้นครองราชย์อย่างสมบูรณ์ ซึ่งหากใครที่มีโอกาสได้เห็นภาพในพระราชพิธีดังกล่าว ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าช่างงดงามแต่แฝงไว้ด้วยความเรียบง่าย

Sanook จึงขอรวบรวมภาพบรรยากาศในงานพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์นี้มาฝากกัน