พระจักรพรรดิญี่ปุ่น ทรงสัญญา จะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ระหว่างพิธีจักรพรรดิยาภิเษก

พระจักรพรรดิญี่ปุ่น ทรงสัญญา จะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ระหว่างพิธีจักรพรรดิยาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระจักรพรรดินะรุฮิโตะ ทรงขึ้นครองราชสมบัติเป็นประมุขแห่งประเทศญี่ปุ่นโดยสมบูรณ์ตามพระราชประเพณีแล้ว หลังจากทรงประกอบพระราชพิธีบรมจักรพรรดิยาภิเษกในวันนี้ (22 ต.ค.) และตรัสว่าจะทรงปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

"ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ในฐานะประมุขแห่งรัฐ และเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชน"

"ข้าพเจ้าหวังด้วยใจจริงว่าญี่ปุ่นจะเจริญวัฒนาสถาพรและมีส่วนในการสร้างมิตรภาพและสันติภาพต่อประชาคมโลก และในการสร้างสวัสดิภาพและความดีงามของมวลมนุษยชาติด้วยปัญญาและความพยายามอันไม่มีที่สิ้นสุดของประชาชน"

AFP/Jiji Pressพระบาทสมเด็จพระจักรพรรดินะรุฮิโตะ มีพระราชดำรัสในพระราชพิธีบรมจักรพรรดิยาภิเษก ในพระราชวังจักรวรรดิ กรุงโตเกียว วันนี้ (22 ต.ค.)

พระราชพิธีในวันนี้มีพระราชอาคันตุกะจาก 180 ประเทศ มาร่วม ไม่ว่าจะเป็นพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา พระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิป และสมเด็จพระนางเจ้ามาธิลเดอ พระบรมราชินี แห่งเบลเยียม พระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ และเจ้าฟ้าหญิงวิกตอเรีย มกุฎราชกุมารี แห่งสวีเดน เรื่อยไปจนถึงเจ้าฟ้าชายชาร์ลส มกุฎราชกุมาร แห่งสหราชอาณาจักร 

AFP/Carl Courtพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิป แห่งเบลเยียม (ขวา) และ สมเด็จพระนางเจ้ามาธิลเดอ พระบรมราชินี (ซ้าย)AFP/Koji Sasaharaนางอองซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ ของประเทศเมียนมา

 

อย่างไรก็ตาม หลังจากพระราชพิธีนี้ ไม่มีริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ เนื่องจากต้องเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 10 พ.ย. นี้ เพื่อหลีกทางให้รัฐบาลญี่ปุ่นฟื้นฟูบ้านเมืองที่เสียหายจากฤทธิ์พายุไต้ฝุ่นฮากิบิสเสียก่อน

ครองราชย์หลังจากพระราชบิดาสละราชสมบัติ

พระบาทสมเด็จพระจักพรรดินะรุฮิโตะ ขึ้นสู่บัลลังก์ราชวงศ์ดอกเบญจมาศตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา หลังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนก พระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ มีพระราชโองการสละราชสมบัติเมื่อวันที่ 30 เม.ย. ซึ่งเป็นการสละราชสมบัติครั้งแรกในรอบ 200 ปีของราชวงศ์ญี่ปุ่น เนื่องจากทรงมีพลานามัยที่ไม่อาจปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้เต็มที่

อย่างไรก็ตาม พระจักรพรรดิพระองค์นี้ มีพระกุมารเพียงพระองค์เดียว คือ เจ้าหญิงไอโกะ ซึ่งไม่สามารถสืบราชบัลลังก์ได้ เนื่องจากกฎหมายญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเป็นประมุขของประเทศ ตำแหน่งรัชทายาทจึงตกเป็นของเจ้าชายฟุมิฮิโตะ มกุฎราชกุมาร ซึ่งเป็นพระอนุชา (น้องชาย) ของพระองค์

ประชาชนชื่นชมพระบารมี-บางส่วนมองไม่จำเป็น

นอกจากนี้ พสกนิกรชาวญี่ปุ่น ก็มารอชื่นชมพระบารมีอยู่ด้านนอกพระราชวังจักรวรรดิ ขณะที่บางส่วนรับชมผ่านโทรทัศน์และจอยักษ์ที่ติดตั้งบนอาคารหลายแห่งด้วยความปลื้มปีติและประทับใจ

ประชาชนคนหนึ่งมองว่า พระจักรพรรดิจะทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวญี่ปุ่นได้ โดยเฉพาะในช่วงหลังจากเกิดภัยพิบัติและพายุไต้ฝุ่นเช่นนี้

ถึงอย่างนั้น ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับพิธีนี้ เพราะไม่จำเป็น ทั้งยังกระทบต่อการใช้ชีวิต เพราะต้องปิดถนนหลายสาย

ประชาชนคนหนึ่งเผยกับ Japan Today ว่า พระจักรพรรดิเป็นสัญลักษณ์ของรวมจิตใจผู้คนได้ก็จริง แต่สักวันหนึ่งพระจักรพรรดิจะไม่จำเป็นต่อสังคมอีก และขณะนี้ทุกอย่างก็ดำเนินไปได้ด้วยดีโดยไม่ต้องมีพระจักรพรรดิ