สถิติน่าใจหาย! สังขละบุรี แชมป์เด็กเสียชีวิตสูงสุดในประเทศ เหตุเข้าถึงสาธารณสุขลำบาก

สถิติน่าใจหาย! สังขละบุรี แชมป์เด็กเสียชีวิตสูงสุดในประเทศ เหตุเข้าถึงสาธารณสุขลำบาก

สถาบันชี้วัดและประเมนผลด้านสุขภาพ (ไอเอชเอ็มอี) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน จากสหรัฐ เผยการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่า พื้นที่สาธารณสุขท้องถิ่น อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มีอัตราการเสียชีวิตของเด็กไม่ถึง 5 ปี สูงที่สุดในประเทศ ที่ 19.6 คน ต่อ 1,000 คน เมื่อปี 2560

ไอเอชเอ็มอี ระบุว่า สาเหตุหนึ่ง คือ การที่พื้นที่ดังกล่าวเข้าถึงระบบดูแลสุขภาพและสาธารณสุขยากกว่าในพื้นที่อื่นๆ แต่ทั้งนี้ก็มีปัจจัยอื่นๆ มาเกี่ยวข้องด้วย อย่างเช่น โรคในท้องถิ่น 

ส่วนพื้นที่ที่มีอัตราการเสียชีวิตต่ำที่สุดในประเทศ คือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ที่มีอัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุไม่ถึง 5 ปีที่ 4.5 คน ต่อเด็ก 1,000 คน ในปีเดียวกัน

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะพบว่า อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุไม่ถึง 5 ปี ของ อ.สังขละบุรี และ อ.บ้านกรวด ต่างกันประมาณ 4 เท่า

อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบตัวเลขนี้กับเมื่อปี 2543 หรือเมื่อ 19 ปีที่แล้ว พบว่า อัตราการเสียชีวิของเด็กอายุไม่ถึง 5 ปีของไทย มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาก

นายไซมอน ไอ. เฮย์ ผู้อำนวยการกลุ่มภาระโรคท้องถิ่น (Local Burden of Disease – LBD) ของสถาบันชี้วัดและประเมินผลด้านสุขภาพ และเป็นนักวิจัยอาวุโสของการศึกษานี้ กล่าวว่า การแก้ปัญหานี้ ต้องใช้วิธีที่ตรงจุด เช่น การให้วัคซีนต่างๆ ซึ่งผลการศึกษาของเราได้ให้รูปแบบข้อมูล (platform) สำหรับรัฐมนตรีสาธารณสุข คณะแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ เพื่อใช้ในการระบุพื้นที่ที่ควรเร่งพัฒนาระบบสาธารณสุข