นักวิชาการชี้ "ชิมช้อปใช้" กระตุ้นเศรษฐกิจได้น้อยกว่าการ "ลดดอกเบี้ย"

นักวิชาการชี้ "ชิมช้อปใช้" กระตุ้นเศรษฐกิจได้น้อยกว่าการ "ลดดอกเบี้ย"
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นิด้า มองธปท.ลดดอกเบี้ยนโยบายช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจดีกว่าโปรเจค 3.16 แสนล้านบาท ชี้ รัฐปล่อย "ชิมช้อปใช้" เฟส 2 เร็วเกินไป

นายยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนวงเงิน 3.16 แสนล้านบาท เช่น การแจกเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การกระตุ้นใช้จ่ายท่องเที่ยว วงเงินคนละ 1,000 บาท ช่วยส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะสั้นและมีผลดีต่อ GDP ทั้งปีน้อยมาก ซึ่งวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุด มองว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ควรปรับลดนโยบายดอกเบี้ยลงอีก

สำหรับมาตรการ “ชิมช้อปใช้ 2” ที่กระทรวงการคลังพิจารณา และอาจจะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้ มองว่าเร็วเกินไป เนื่องจากควรมีการสรุปผลของเฟสแรกก่อน หรือ ต้องรออีก 1-3 เดือนจึงจะสรุปความสำเร็จของโครงการได้