ไจก้าขวางซอยงานรถไฟสีแดง

นายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิตว่า องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ไจก้า) ผู้ให้กู้เงินค่าก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ได้แจ้งว่าให้รฟท.ดำเนินการตามเดิม คือ เปิดประมูล 3 สัญญา คือ งานก่อสร้างโยธา 2 สัญญา และงานระบบไฟฟ้า และเครื่องกลอีก 1 สัญญา วงเงินรวม 71,000 ล้านบาท หลังก่อนหน้านี้ รฟท. ทำเรื่องขอซอยสัญญางานก่อสร้างทั้งหมดออกเป็น 5 สัญญา เพราะต้องการให้งานก่อสร้างเสร็จโดยเร็วและกระจายงานให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง

ไจก้ายืนยันมาแล้วว่าไม่เห็นด้วย ที่จะซอยสัญญางานก่อสร้างออกเป็นหลายสัญญา เพราะเห็นว่าไม่ได้ช่วยให้เวลาก่อสร้างได้เร็วขริง และอาจจะทำให้งานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานเพราะใช้ผู้รับเหมาหลายคน อยากให้ผู้รับเหมารายใหญ่ก่อสร้าง นอกจากนี้ไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่เราเข้าใจ อีกทั้งยังเป็นการเสียค่าธรรมเนียมการเงินเพิ่มอีกเพราะมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาออกไป

ส่วนของงานก่อสร้างโยธา ทั้ง 2 สัญญา คือ สัญญาที่ 1 งานโยธาสถานีกลางบางซื่อ วงเงิน 25,000 ล้านบาท สัญญาที่ 2 งานโยธา จากบางซื่อ-รังสิต รวมสถานี 7 สถานี คือ จตุจักร บางเขน หลักสี่ ทุ่งสองห้อง เคหะ ดอนเมือง รังสิต วงเงิน 18,000 ล้านบาท ในวันที่ 16 ก.ค. นี้ เป็นต้นไป จะเริ่มทำการพีคิวผู้รับเหมาเช่นกัน เพราะไจก้าเร่งให้เปิดประมูลโดยเร็ว

แหล่งข่าวจากวงการรับเหมาก่อสร้าง กล่าวว่า หลังไจก้าไม่แบ่งงานก่อสร้างเป็นหลายสัจะทำให้มีเฉพาะผู้รับเหมารายใหญ่ ที่จะได้งานก่อสร้าง และอาจเป็นรับเหมาที่

จอยต์เวนเจอร์กับรับเหมาญี่ปุ่น เหมือนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่เปิดซองราคาไปแล้ว จะมีไม่กี่ราย เช่น บริษัทอิตาเลียนไทย บริษัท ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น บริษัท ช.การช่าง บมจ.ยูนิค เพราะหลายรายคุณสมบัติอาจไม่ถึงไม่สามารถเข้าร่วมประมูลงานได้

หากราคาไม่สูงมาก กลุ่ม 5 เสือกรมทางหลวง อาจจะเข้าร่วมประมูลโครงการได้ เพราะเคยสร้างงานโครงสร้างยกระดับมาแล้วจากโครงการทางด่วน.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด