ธ.ก.ส.เตรียมปรับแนวทางประกันภัยพืชผลใหม่

วันนี้(6 ก.ค.) นายลักษณ์ วจนานวัช รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้เตรียมปรับแนวทางการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรระยะสั้นใหม่ ด้วยการขยายพื้นที่ปลูกพืชเกษตรด้วยการใช้ดัชนีภูมิอากาศในการประกันพืชผลทางการเกษตร คือ การขยายโครงการดัชนีวัดความแห้งแล้งในการปลูกข้าวโพด เช่น นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก และ การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการประกันพืชแบบดัชนีสำหรับข้าว โดยธนาคารโลกจะเข้ามาช่วยให้ความรู้ทางวิชาการการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการสำหรับการออกแบบสัญญาการประกันพืชผล

''ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้ร่วมกับธนาคารโลกนำร่องใช้ระบบประกันพืชผลมาแล้ว 3 ปีด้วยการใช้ดัชนีภูมิอากาศในการประกันจากการวัดปริมาณน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพด หากปริมาณน้ำฝนมีไม่เพียงพอชาวบ้าน จะเรียกค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันที่เข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนับแสนราย พื้นที่ทดลอง 12,000 ล้านบาท คุ้มครองความเสียหาย 12.5 ล้านบาท ที่ผ่านมาได้จ่ายชดเชยความเสียหายให้เกษตรกรแล้ว 80 ราย เป็นเงินสินไหมทดแทน 140,000 บาท เบี้ยประกันที่เกษตรกรต้องจ่ายไร่ละ 100 บาท หากเสียหายจะได้รับชดเชยไร่ละ 800 บาท'' นายลักษณ์ กล่าว

นอกจากนี้ นายลักษณ์ ยังกล่าวด้วยว่า ที่ประชุมเห็นว่า ควรชดเชยให้สูงขึ้นกว่านั้น เพราะต้นทุนการเพาะปลูกสูงขึ้น จึงควรชดเชยให้ไร่ละ 2,500-3,000 บาท อีกทั้งแนวทางการประกันจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก เพื่อให้มีผู้จ่ายเบี้ยประกันจำนวนมาก และหากรัฐบาลเข้าช่วยอุดหนุนค่าเบี้ยประกันให้เกษตรกรส่วนหนึ่งด้วย จะเป็นการดึงบริษัทเข้าร่วมโครงการมากขึ้น.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด