นักวิชาการมอง "น้ำท่วม" ยังไม่กระทบเชื่อมั่นการลงทุน

นักวิชาการมอง "น้ำท่วม" ยังไม่กระทบเชื่อมั่นการลงทุน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า มองระยะยาวรัฐต้องวางระบบบริหารจัดการน้ำ รับมือทุกสถานการณ์ ชี้ภัยธรรมชาติไม่ฉุดเชื่อมั่น

นายยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ล่าสุดคงยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ แต่เรื่องนึงที่จะเห็นได้ชัดเจน คือ กำลังซื้อจะชะลอตัวมากขึ้นกว่าปัจจุบัน

ขณะที่การให้ความช่วยเหลือหรือมาตรการดูแลประชาชน ที่ได้รับผลกระทบในส่วนของรัฐบาล ส่วนตัวเชื่อว่าภาครัฐเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ พร้อมเตรียมงบประมาณไว้แล้ว ส่วนการลงพื้นที่ของผู้นำจะมีผลทางจิตวิทยาเท่านั้น

ทั้งนี้แผนระยะยาวในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหรือภัยแล้ง อาจจำเป็นจะต้องสร้างเขื่อนขนาดใหญ่หรือรัฐบาลต้องมีแผนบริการจัดการน้ำอย่างครบวงจร เพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเชื่อว่าภาครัฐเองก็อยากดำเนินการในเรื่องนี้พอสมควร แต่อาจจะยังขาดโมเดลหรือต้นแบบในการทำ ดังนั้นในอนาคตรัฐบาลจำเป็นต้องจัดงบประมาณในการดูแลน้ำเป็นพิเศษ

ส่วนกรณีที่ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์สถานการณ์ภัยธรรมชาติทุกปี คงไม่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนมากนัก เพราะพื้นที่ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะไม่ใช่พื้นที่เศรษฐกิจหลัก พร้อมเชื่อว่าก่อนการตัดสินใจลงทุนในพื้นที่ใดก็ตาม นักลงทุนจะทำการศึกษาข้อมูล เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต