วว.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต "ผลิตภณฑ์ไพลจีนิค สู่เชิงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต "ผลิตภัณฑ์ไพลจีนิค แผ่นผ้าอนามัยเช็ดทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นสำหรับสตรี ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าใส่สมุนไพร เพื่อเจาะตลาดกลุ่มสตรี และเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทย นางอัญชลี กลมรัตน์กุล รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ เปิดเผยว่า ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้ประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไพลจีนิค แผ่นผ้าอนามัยเช็ดทำความสะอาุดซ่อนเร้นภายนอกสำหรับสตรี ที่มีผลในการยับยั้ง และฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคสตรี เช่น เชื้อโรคในช่องคลอด และเชื้อโรคปนเปื้อนตามสุขภัณฑ์ ที่นำน้ำมันไพรที่สกัดจากเหง้าไพร ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งและฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในช่องคลอด มาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ไพลจีนิค จึงอยากส่งเสริมให้กลุ่มสตรีทั้งไทยและต่างชาติได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานของนักวิจัยไทย และใช้สมุนไพรไทย ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย โดยได้ถ่าอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดฟ้าใสสมุนไพร ในระยะเวลา 5 ปี เพื่อนำผลงานวิจัยดังกล่าวไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทยด้วย ทั้งนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าใส่สมุนไพร จะนำเทคโนโลยีการผลิต "ผลิตภัณฑ์ไพลจีนิค ออกสู่ตลาดในแบรน์ว่า "ไพรเฟรส ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม และจะวางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง