เปิดชื่อโหวตกรรมาธิการฯ หลากหลายทางเพศ ใครหนุนตั้ง-ใครคว่ำ

เปิดชื่อโหวตกรรมาธิการฯ หลากหลายทางเพศ ใครหนุนตั้ง-ใครคว่ำ

แม้ความพยายามของบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่เป็นตัวแทนของชุมชนคนหลากหลายทางเพศ ในการก่อตั้งคณะกรรมการธิการสามัญเรื่องคนหลากหลายทางเพศ ในสภาผู้แทนราษฎร จะล้มเหลวลงเมื่อวานนี้ (22 ส.ค.) เพราะมีเสียงสนับสนุนเพียง 101 เสียง โดยที่อีก 365 เสียงคัดค้าน แต่ ส.ส. กลุ่มนี้ระบุว่า ไม่สิ้นหวัง และจะผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยให้ได้

ส.ส.ธัญญ์วาริน สุขพิสิษฐ์ จากพรรคอนาคตใหม่ กล่าวทั้งน้ำตาว่า ตนขอโทษคนหลากหลายทางเพศ ที่ผลักดันเรื่องนี้ไม่สำเร็จ และถามเพื่อนสมาชิกผ่านสื่อมวลชน ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า คนไทยที่มีความหลากหลายทางเพศหลายล้านคนในประเทศนี้ ไม่ใช่คนหรือ ถึงไม่เห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ส.ส. คนอื่นๆ อาจมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่อาจลงคะแนนให้ตั้งคณะกรรมาธิการฯ ได้ แต่เมื่อตัดเหตุผลเหล่านี้ออกไป และดูเพียงรายชื่อผู้ที่โหวตเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง ก็จะพบสถิติที่น่าสนใจ ซึ่ง sanook.com รวบรวมมาจากเอกสารที่เผยแพร่จากเว็บไซต์รัฐสภา

อนาคตใหม่-เสรีรวมไทย หนุนสุดตัว แต่ฝ่ายค้านพรรคอื่นเมิน

เมื่อดูรายชื่อเป็นรายพรรคแล้วจะพบว่า พรรคอนาคตใหม่ ที่มี ส.ส. เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรฯ ในวันดังกล่าว 77 คน ออกเสียงเห็นชอบถึง 76 คน ยกเว้น 1 เสียงที่งดออกเสียง แต่สิ่งที่น่าแปลกใจกว่านั้นคือ พรรคเสรีรวมไทย ที่ไม่ได้มีจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศนัก กลับเห็นชอบถึง 8 เสียง จากทั้งหมด 9 เสียงที่มาประชุม ส่วนอีก 1 เสียงไม่เห็นด้วย

พรรคเพื่อไทยที่ดูจะเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับพรรคอนาคตใหม่ กลับยกมือสนับสนุนให้ตั้งกรรมาธิการชุดนี้เพียงแค่ 12 คน จากทั้งหมด 87 คนที่มาประชุม ส่วนที่เหลือไม่เห็นด้วย ขณะที่พรรคประชาชาติ ที่อยู่ฝั่งฝ่ายค้านเช่นกัน และมีฐานเสียงที่มั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เลือกงดออกเสียงทั้งพรรค

รัฐบาลค้านแหลก ประชาธิปัตย์โผล่สวน 4 เสียง

ส่วนพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นแกนนำฝั่งรัฐบาล กลับไม่มีใครเห็นชอบเลย ทั้งที่เคยกล่าวว่าจะสนับสนุนเรื่องนี้ ถึงกับส่งผู้แทนพรรคมารับหนังสือจากกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ

ไม่ต่างจากพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นๆ ที่ไม่มีใครยกมือให้เลย ยกเว้น ส.ส. จากพรรคประชาธิปัตย์ 4 คน ที่หนึ่งในนั้นคือนายกรณ์ จาติกวณิช ที่เคยกล่าวสนับสนุนอย่างชัดเจน

ชื่อ พรรค เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
กนก ลิ้มตระกูล เพื่อไทย X    
กนก วงษ์ตระหง่าน ประชาธิปัตย์   X  
กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ  ประชาชาติ     X
กรณ์ จาติกวณิช ประชาธิปัตย์ X    
กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา  พลังประชารัฐ   X  
กรวีร์ ปริศนานันทกุล ภูมิใจไทย   X  
กรุงศรีวิไล สุทินเผือก  พลังประชารัฐ   X  
กฤติดนัย สันแก้ว  อนาคตใหม่ X    
กฤษฎา ตันเทอดทิตย์  เพื่อไทย   X  
กฤษณ์ แก้วอยู่  พลังประชารัฐ   X  
กวินนาถ ตาคีย์  อนาคตใหม่ X    
กษิดิ์เดช ชุติมันต์  พลังประชารัฐ   X  
กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี อนาคตใหม่ X    
กันตวรรณ ตันเถียร  ประชาธิปัตย์   X  
กัลยา รุ่งวิจิตรชัย  พลังประชารัฐ   X  
กัลยา โสภณพนิช ประชาธิปัตย์   X  
กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ  พลังประชารัฐ   X  
การุณ โหสกุล  เพื่อไทย   X  
กิตติ สมทรัพย์  เพื่อไทย   X  
กิตติกร โล่ห์สุนทร  เพื่อไทย X    
กิตติชัย เรืองสวัสดิ์  อนาคตใหม่ X    
กิตติ์ธัญญา วาจาดี  เพื่อไทย   X  
กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์  เพื่อไทย   X  
กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ อนาคตใหม่ X    
กุลวลี นพอมรบดี  พลังประชารัฐ   X  
กูเฮง ยาวอหะซัน  ประชาชาติ     X
เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม  เพื่อไทย   X  
เกษม ศุภรานนท์  พลังประชารัฐ   X  
เกษม อุประ  เพื่อไทย   X  
เกษมสันต์ มีทิพย์ อนาคตใหม่ X    
เกียรติ สิทธีอมร ประชาธิปัตย์   X  
เกียรติ เหลืองขจรวิทย์  ภูมิใจไทย   X  
เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร  ภูมิใจไทย   X  
โกวิทย์ พวงงาม พลังท้องถิ่นไท   X  
โกศล ปัทมะ  เพื่อไทย   X  
ไกลก้อง ไวทยการ อนาคตใหม่ X    
ขจิตร ชัยนิคม  เพื่อไทย   X  
ขวัญเลิศ พานิชมาท  อนาคตใหม่ X    
เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ รวมพลังประชาชาติไทย   X  
คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์  ภูมิใจไทย   X  
คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล พลังไทยรักไทย   X  
คมเดช ไชยศิวามงคล  เพื่อไทย   X  
ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม  เพื่อไทย   X  
คารม พลพรกลาง อนาคตใหม่ X    
คำพอง เทพาคำ อนาคตใหม่ ไม่ได้โหวต  
คุณากร ปรีชาชนะชัย  เพื่อไทย   X  
จตุพร เจริญเชื้อ  เพื่อไทย   X  
จรัส คุ้มไข่น้ำ  อนาคตใหม่ X    
จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์  เพื่อไทย   X  
จองชัย วงศ์ทรายทอง  พลังประชารัฐ   X  
จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ  พลังประชารัฐ   X  
จักรกฤษณ์ ทองศรี  ภูมิใจไทย   X  
จักรพรรดิ ไชยสาส์น  เพื่อไทย   X  
จักรพล ตั้งสุทธิธรรม  เพื่อไทย   X  
จักรพันธ์ พรนิมิตร  พลังประชารัฐ   X  
จักรัตน์ พั้วช่วย  พลังประชารัฐ   X  
จุฑาทัตต เหล่าธรรมทัศน์ รวมพลังประชาชาติไทย   X  
จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์  เพื่อไทย   X  
จารึก ศรีอ่อน  อนาคตใหม่ X    
จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ อนาคตใหม่ X    
จิตภัสร์ ตั๊น กฤษฎากร ประชาธิปัตย์   X  
จิรทัศ ไกรเดชา  เพื่อไทย   X  
จิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์  เพื่อไทย   X  
จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์  เพื่อไทย   X  
จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์  อนาคตใหม่ X    
จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์  อนาคตใหม่ X    
จิราพร สินธุไพร  เพื่อไทย   X  
จิรายุ ห่วงทรัพย์  เพื่อไทย   X  
จีรเดช ศรีวิราช  พลังประชารัฐ   X  
จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์  เพื่อไทย   X  
จุติ ไกรฤกษ์ ประชาธิปัตย์ X    
จุมพิตา จันทรขจร  อนาคตใหม่ ป่วย
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประชาธิปัตย์   X  
จุลพันธ์ โนนศรีชัย อนาคตใหม่ X    
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์  เพื่อไทย X    
เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ อนาคตใหม่ X    
เจริญ เรี่ยวแรง  พลังประชารัฐ   X  
เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์  ภูมิใจไทย   X  
ฉลอง เทอดวีระพงศ์  ภูมิใจไทย   X  
ฉลาด ขามช่วง  เพื่อไทย   X  
ชนก จันทาทอง  เพื่อไทย ไม่ได้โหวต  
ชยุต ภุมมะกาญจนะ  ภูมิใจไทย   X  
ชลน่าน ศรีแก้ว  เพื่อไทย   X  
ชวน หลีกภัย ประชาธิปัตย์     X
ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ อนาคตใหม่ X    
ชวลิต วิชยสุทธิ์  เพื่อไทย   X  
ชัชวาลล์ คงอุดม พลังท้องถิ่นไท   X  
ชัย ชิดชอบ ภูมิใจไทย ไม่ได้โหวต  
ชัยชนะ เดชเดโช  ประชาธิปัตย์   X  
ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์  เพื่อไทย X    
ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์  พลังประชารัฐ   X  
ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พลังประชารัฐ   X  
ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์  ประชาธิปัตย์   X  
ชาญวิทย์ วิภูศิริ  พลังประชารัฐ   X  
ชาดา ไทยเศรษฐ์  ภูมิใจไทย   X  
ชำนาญ จันทร์เรือง อนาคตใหม่ ไม่ได้โหวต  
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ  ประชาธิปัตย์   X  
ชุมพล จุลใส  ประชาธิปัตย์   X  
ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ  เพื่อไทย ไม่ได้โหวต  
ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง  พลังประชารัฐ   X  
ชูศักดิ์ แอกทอง  เพื่อไทย   X  
เชิงชาย ชาลีรินทร์  พลังประชารัฐ   X  
เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์  เพื่อไทย   X  
โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี  อนาคตใหม่ X    
โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์  พลังประชารัฐ   X  
ไชยวัฒนา ติณรัตน์  เพื่อไทย   X  
ไชยา พรหมา  เพื่อไทย   X  
ซูการ์โน มะทา  ประชาชาติ     X
ญาณธิชา บัวเผื่อน อนาคตใหม่ X    
ฐนภัทร กิตติวงศา อนาคตใหม่ X    
ฐานิสร์ เทียนทอง พลังประชารัฐ   X  
ฐาปกรณ์ กุลเจริญ พลังประชารัฐ   X  
ฐิตินันท์ แสงนาค อนาคตใหม่ X    
ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ พลังประชารัฐ   X  
ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ อนาคตใหม่ X    
ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ภูมิใจไทย   X  
ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ พลังประชารัฐ   X  
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ พลังประชารัฐ ไม่ได้โหวต  
ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ อนาคตใหม่ X    
ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ อนาคตใหม่ X    
ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ เพื่อไทย   X  
ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ อนาคตใหม่ X    
ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี เพื่อไทย   X  
ณัฐวุฒิ บัวประทุม อนาคตใหม่ X    
ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ชาติไทยพัฒนา   X  
ดล เหตระกูล ชาติพัฒนา   X  
ดะนัย มะหิพันธ์ เพื่อไทย เพื่อไทย   X  
ดำรงค์ พิเดช รักษ์ผืนป่าประเทศไทย   X  
เดชอิศม์ ขาวทอง ประชาธิปัตย์ ไม่ได้โหวต  
ตรีนุช เทียนทอง  พลังประชารัฐ   X  
ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล เพื่อไทย   X  
ไตรเทพ งามกมล ภูมิใจไทย   X  
ไตรรงค์ ติธรรม เพื่อไทย   X  
ถาวร เสนเนียม  ประชาธิปัตย์   X  
ทรงกลด ทิพย์รัตน์ พลังชาติไทย   X  
ทรงศักดิ์ ทองศรี ภูมิใจไทย   X  
ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ พลังประชารัฐ   X  
ทวีศักดิ์ ทักษิณ อนาคตใหม่ X    
ทศพร ทองศิริ  อนาคตใหม่ X    
ทองแดง เบ็ญจะปัก อนาคตใหม่ X    
ทัศนาพร เกษเมธีการุณ พลังประชารัฐ   X  
ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ เพื่อไทย   X  
ทัศนียา รัตนเศรษฐ พลังประชารัฐ   X  
ทายาท เกียรติชูศักดิ์ เพื่อไทย X    
เทพไท เสนพงศ์ ประชาธิปัตย์   X  
เทวัญ ลิปตพัลลภ ชาติพัฒนา   X  
เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ประชาธิปัตย์   X  
เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร อนาคตใหม่ X    
เทียบจุฑา ขาวขำ เพื่อไทย   X  
ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ พลังประชารัฐ   X  

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!