"มงคลกิตติ์" เอาด้วย โพสต์มาตรฐานจริยธรรม โยงกรณี "สิระ"

"มงคลกิตติ์" เอาด้วย โพสต์มาตรฐานจริยธรรม โยงกรณี "สิระ"

จากกรณีนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กรุงเทพ พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) มีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กะรน ระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวว่า

"ผมขอชื่นชม พ.ต.ท. ประเทือง ผลมานะ รองผู้กำกับการ สภ.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่กระทำตนเป็นแบบอย่างข้าราชการตำรวจที่ดี ในความอดทนอดกลั้นต่อการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร บางคน ซึ่งเป็นส่วนน้อย ซึ่งอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 185 และ ตาม ป.อาญา ม.157 

อีกทั้ง มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561มาตรฐานทางจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 219 วรรคสอง ด้วย 

หมวด 2 มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ข้อ 12 ยึดมั่นหลักนิติธรรม และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน  ข้อ 13 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นอิสระ เป็นกลาง และปราศจากอคติ โดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพล กระแสสังคม หรือแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยคํานึงถึงสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพ

ข้อ 17 ไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่ง  ข้อ 23 ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเต็มใจ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค ถูกต้อง โปร่งใส ปราศจากอคติ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์"

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!