ฝ่ายค้านลงชื่อ 214 ส.ส. ยื่นขออภิปราย ปมนายกฯ ถวายสัตย์ไม่ครบ

ฝ่ายค้านลงชื่อ 214 ส.ส. ยื่นขออภิปราย ปมนายกฯ ถวายสัตย์ไม่ครบ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า นายสุทิน คลังแสง ส.ส.พรรคเพื่อไทย พร้อมตัวแทน ส.ส. 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ใช้สิทธิตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ เข้าชื่อสมาชิก 214 คน ยื่นต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ เพื่อซักถามและเสนอแนะ จากกรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบตามรัฐธรรมนูญ เป็นการเข้ารับหน้าที่ที่ไม่สมบูรณ์ รวมทั้งแถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่ไม่มีที่มาของงบประมาณ เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

โดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือคำร้องดังกล่าวแล้ว จะมอบหมายเจ้าหน้าที่นำไปส่งให้นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร แต่ยอมรับว่าการยื่นเรื่องนี้ตามมาตรา 152 เป็นเรื่องใหม่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อบังคับการประชุมของสภาฯ

ดังนั้นจะอนุโลมตามข้อบังคับเดิม ซึ่งจะดูตามความถูกต้อง หากถูกต้องก็ดำเนินการบรรจุเป็นเรื่องด่วน โดยภายในเดือนนี้จะสามารถแจ้งไปยังรัฐบาลและบรรจุเข้าระเบียบวาระได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ข้อบังคับใหม่พิจารณาแล้วเสร็จ และไม่ต้องไปต่อคิวระเบียบวาระอื่นๆ เพราะเป็นเรื่องด่วน พิจารณาแล้วบรรจุได้เลย